Kommercielt orienteret Senior Product Manager

Du er med til at fremme den grønne udvikling i Danmark gennem strategien ”Energi til tiden”. Strategien skal sikre, at den fremtidige overordnede el-infrastruktur understøtter den grønne omstilling. Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med udvalgte strategiske leverandører, og andre interne afdelinger i Energinet, der skal bidrage med at bygge den fremtidige infrastruktur.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Udvikling og drift af produktstrategi
Du bliver en del af afdelingen Product Management, som er den koordinerende afdeling for udviklingsopgaver i Energinet Eltransmission. Vi gennemfører, styrer og følger op på produktaktiviteter internt, og sikrer samarbejde med kunder og leverandører. Vi bidrager forretningsmæssigt og kommercielt i at arbejde med ny teknologi, nye metoder, koncepter og serviceydelser i tæt samarbejde med de teknisk faglige afdelinger.

Afdelingen er ny i Energinet, hvorfor vi er i gang med at ansætte medarbejdere, der i fællesskab skal sætte rammerne og retningen for afdelingens arbejde. Pt. er vi 7 medarbejdere og målet er, at afdelingen over de næste par år skal op på 9-11 medarbejdere.

Dit overordnede ansvar er at udarbejde produktstrategi, herunder initiere nye udviklingstiltag og sikre projekternes gennemførsel. Dine konkrete opgaver dækker blandt andet over:

  • Udforme og vedligeholde produktstrategi herunder udvikle det fremtidige roadmap
  • Udarbejde prioriteringskriterier for valg af projekter, der skal gennemføres
  • Balancere drift og udvikling, herunder opfølgning på KPI’er
  • Udforme metode og processer for samarbejde med interne og eksterne stakeholders
  • Styre og drive udviklingsprojekter

Stærk formidler der kan motivere
Du har erfaring i at arbejde med product-roadmap, produktprocesser og prioriteringskriterier for udvælgelse af udviklingsprojekter. Din erfaring har du fået fra kommercielt funderede organisationer, hvor du har formået at skabe forandringer igennem indirekte ledelse af processer og mennesker. Du evner at tænke strategisk og se det overordnede billede uden at miste fokus på eksekvering af konkrete mål.

Du ser muligheder og har et smittende løsningsorienteret mindset. Du opsøger samarbejde og ser styrken i inddragelse af forskellige fagligheder.

Ansøgning og kontakt
Send dit opdaterede CV, og gerne en ansøgning, via linket ”ansøg job”, så vi har den senest 5. februar 2022. Vi forventer at holde samtaler 9. februar 2022 (1. samtale online) og 15. februar 2022 (2. samtale i Fredericia). Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Jan Bach Jensen på telefon 24 77 59 70.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside www.energinet.dk.

 

Se film om Energinet.

Ønsker du at søge et job, åbner du det relevante job og klikker på "ansøg om job", hvorefter du uploader din ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante bilag.

Fandt du ikke det job, du søgte, kan du oprette en jobagent eller følge Energinet på LinkedIn. Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger.