Tag del i den grønne omstilling – Energinet søger projektledere til vedligehold og renovering af luftledninger på Sjælland

Bliv en del af yderst samfundskritiske opgaver, hvor du er en vigtig spiller i at sikre høj oppetid på vores anlæg. Du får mulighed for at arbejde med projektledelse indenfor alle komponenter i vores transmissionsanlæg. Er du teknisk velfunderet og gerne vil udforske projektlederrollen, så læs endelig videre.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores kontor i Ballerup og hjemme.

Projektledelse af levetidsforlængelsesprojekter i Østdanmark

Du bliver en del af afdelingen Vedligehold i vores selskab Eltransmission. Vi er ansvarlige for det forebyggende vedligehold af elnettet med henblik på at opretholde den høje forsyningssikkerhed med fokus på personsikkerhed, kvalitet og omkostningseffektivitet. Derudover varetager vi entreprenørstyring af vores vedligeholdelseskontrakter. Vi er i dag 21 højt specialiserede kollegaer med forskellige kompetencer indenfor projektledelse, kontraktstyring, disponering og driftsøkonomi.

Vi er en afdeling, hvor vi i dagligdagen arbejder aktivt med Energinets værdier ”mod og tillid”. Vi har stor fokus på at støtte op om hinanden og værner om de gode relationer. Loyalitet er et nøgleord i vores afdeling, og vi arbejder målrettet på at tale åbent om både vores succeser og udfordringer – vi lærer nemlig af begge dele.

I denne rolle bliver du ansvarlig for projektledelse af levetidsforlængelsesprojekter i Østdanmark, primært dedikeret til luftledninger. Der kan også forekomme deltagelse i andre relevante mindre projekter. Dine konkrete opgaver dækker blandt andet over:

  • Afklaring og design af tekniske løsninger
  • Koordinering med kommuner og myndigheder
  • Koordinering med projektets ressourcer (både internt og eksternt)
  • Ansvar for projektgennemførsel i etableringsfase
  • Overdragelse til drift efter etablering
  • Mindre udskiftninger af højspændingsanlæg

Elteknisk baggrund og løsningsorienteret tilgang til opgaverne

Du kommer med en el-teknisk baggrund og er vant til at arbejde med mange forskellige samarbejdspartnere både internt og eksternt. Du har måske erfaring fra en projektlederrolle eller anden koordinerende rolle af mindre projekter. Det kan også være, at du er nyuddannet el-installatør, stærkstrømsingeniør eller maskinmester og ønsker at starte din karriere som projektleder.

Du kommer med en løsningsorienteret tilgang til opgaverne og evner at arbejde systematisk, så der ikke er noget, der falder mellem to stole. Du har fokus på at opbygge tillidsfulde samarbejdsrelationer og er åben for at lære nyt igennem de gode relationer.

Da der vil være kørsel til vores anlæg, er det nødvendigt, at du har kørekort til personbil.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med CV og andre relevante bilag via linket ”ansøg job”. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen før ansøgningsfristen, når vi finder den rette kandidat – så vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Heidi Bue Mortensen på telefon 20 48 56 61, eller gruppeleder Marc Berry Bendtsen på telefon 30 68 43 11.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen.

 

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside www.energinet.dk.

 

Se film om Energinet.

Ønsker du at søge et job, åbner du det relevante job og klikker på "ansøg om job", hvorefter du uploader din ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante bilag.

Fandt du ikke det job, du søgte, kan du oprette en jobagent eller følge Energinet på LinkedIn. Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger.