Senior International Stakeholder Consultant til arbejde med Energiøer

For at accelerere den grønne omstilling har et bredt flertal i Folketinget besluttet, at der skal etableres to energiøer i Danmark - og Energinet har en central rolle i at realisere dette. Blandt andet skal vi udføre de forberedende miljøundersøgelser på land og til vands; udvikle, bygge og drive elkabler mellem det danske elsystem, energiøerne og andre lande; samt sikre integrationen af havvinden i energisystemet.

Energiøer er et helt særligt projekt, der kræver tæt samarbejde mellem en lang række aktører og ikke mindst udenlandske samarbejdspartnere med henblik på at forbinde de danske energiøer med vores nabolande og på sigt indgå som del af et forbundet elnet til havs. Til at bringe energiøerne videre har vi brug for dig, som er en dygtig generalist med udpræget samarbejdsflair, udsyn og politisk næse.

Hos os er fleksibilitet og et arbejdsliv i balance højt på dagsordenen, og du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt mellem at være på vores hovedkontor i Fredericia og på hjemmekontoret.

Internationale og politiske aftaler for innovative grønne løsninger

Afdelingen består af seks højt specialiserede medarbejdere, som arbejder med tværgående udvikling af energiøerne og med særlig fokus på forretningsudvikling og samarbejde med udlandet om mulige forbindelser via de danske energiøer. Afdelingen samarbejder tæt med kolleger i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og herunder Energistyrelsen.

Din primære opgave bliver i tæt samarbejde med udenlandske TSO-partnere at afsøge muligheder for, at energiøerne kan forbindes til andre lande udover Belgien (Nordsø) og Tyskland (Østersø), som allerede er en del af den første udbygningsfase. Som følge af de politiske aftaler om energiøer i Danmark og Energinets ejerskab og funktion som selvstændig offentlig virksomhed indgår du sammen med resten af afdelingen i tæt samarbejde og koordination med kolleger i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og herunder Energistyrelsen. Med din politiske tæft og sans for at finde fælles løsninger bidrager du til indgåelse af politiske aftaler og samarbejdsaftaler med udenlandske parter.

Dette kræver, at du er i stand til at:

  • Drive og udvikle samarbejder med udenlandske TSO’er.
  • Sikre god og løbende koordination med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
  • Lede opad og herunder forberede, afholde og følge op på relevante styregruppemøder både i Energinet og i fora med eksterne samarbejdspartnere som udenlandske TSO’er og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
  • Bidrage til et godt og tillidsfuldt samarbejde i afdelingen og med eksterne samarbejdspartnere.

Stærke relationskompetencer og erfaring med internationalt samarbejde

Du har en god og grundlæggende forståelse for energi- og klimadagsordenen - herunder for energisystemet og markedsmekanismer. Din erfaring med internationalt og politisk præget samarbejde gør dig i stand til at opnå stærke relationer og indgå i konstruktive forhandlinger. Med din analytiske tilgang formår du at nedbryde komplekse problemstillinger, og du forstår at lytte og sikre forståelse for forskellige perspektiver - med det formål at opnå resultater til gensidig fordel. Derudover er du en dygtig kommunikator på både dansk og engelsk og har skriftlige evner på højt niveau.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med CV og andre relevante bilag via linket ”ansøg job” snarest muligt. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Senior Manager Peter Godt-Larsen på telefon 24 91 73 48. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed, der varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside www.energinet.dk.

Se film om Energinet.

Ønsker du at søge et job, åbner du det relevante job og klikker på "ansøg om job", hvorefter du uploader din ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante bilag.

Fandt du ikke det job, du søgte, kan du oprette en jobagent eller følge Energinet på LinkedIn. Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger.