Stærkstrømsingeniør til driftsudvikling - vær med til at designe kontrolprincipper og -løsninger i et grønt elsystem

Bliv en nøglespiller i den grønne omstilling! Som specialist i spændingsfeltet mellem drift og udvikling, bliver det din vigtigste rolle, at sikre kvaliteten af fremtidens værktøjer til et kontrolcenter baseret på innovative løsninger, dertil muliggørelsen af store energi ø’er i det danske energisystem. Alt i alt skal der sikres høj effektivitet og robusthed i et energisystem baseret på 100% vedvarende energi, vejen er endnu ikke lagt, og mange af løsninger er u afprøvede da ingen har gjort det før. Der er garanti for komplekse tekniske udfordringer, der vil udfordre nuværende viden og skabe en ny dag i morgen, en dag hvor du er nøgleperson.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Du udvikler design for kontrol og automationsløsninger i det fremtidige elsystem

Afdelingen Driftsudvikling-El har ansvaret for en portefølje af fremtidige systemer der implementeres i driften. Vi sikrer kvaliteten af det leverede og er en aktiv spiller fra idé, udvikling og helt frem til implementeringen. Dette sikres ved en gennemgående forståelse af driften og det systemtekniske perspektiv. Afdelingen arbejder på tværs af flere afdelinger, hvor vi dels sikrer, at økonomiske løsninger hænger sammen med fysikken og dels udvikler automatiserede kontrol principper, som understøtter kontrolcenteret. Afdelingen består i dag af ingeniører og forretningsudviklere, der sættes pris på at tænke ud af boksen, samarbejde på tværs og turde udfordre verdensbilledet.

Dit konkrete ansvarsområde bliver Energi-øerne Bornholm og Nordsøen, Her bidrager du med din tekniske baggrund og kommende forståelse af driften, som gør dig i stand til at analysere de konkrete projektløsninger og se dem fra et driftsperspektiv. Du kan forvente, at dine ideer og løsninger bliver reflekteret i fremtidens drift af et 100% VE-baserede elsystem, ligesom dine løsninger baner vejen til det helt nye kapitel af energiøernes styring og drift.

Dine opgaver omfatter:

  • Udarbejde operationelle krav og kontrolprincipper/kontroldesign til effektelektronik baserede elsystemer fx energiøer
  • Udvikle krav og systemarkitektur for kontrol- og reguleringsløsninger i det fremtidige elsystem fx effektbalancering i isolerede offshore AC-systemer og multiterminal DC-systemer
  • Specificere og udvikle funktionelle krav til nye driftsværktøjer til brug i kontrolcenteret
  • Optimere den daglige drift af elsystemet i samarbejde med kontrolcenteret, bl.a. MVAR-regulering, spændingsregulering, automationsaktiveringskriterier, osv.
  • Lave analyser med fokus på systemdrift og opfølgning på hændelser
  • Udarbejde systemdriftsinstrukser og støtte kontrolcenteret i hverdagsdrift
  • Sikre at markedsmekanismer hænger sammen med fysikken i el-system, bidrag til udarbejdelse af system operation agrements

Erfaring med at udvikle kontrolkoncepter og reguleringsteknik

Du har baggrund og erfaring inden for stærkstrøm samt erfaring med at udvikle kontrolkoncepter/koncept for elsystemer eller effektelektronikbaserede systemer i forhold til, hvordan komponenter spiller sammen. Du kan både håndtere komplekse tekniske diskussioner på et relativt abstrakt niveau, gå dybt i tekniske detaljer og gennemføre relevante analyser. Samtidig evner du at oversætte analyseresultater til praksis og har fokus på at involvere alle relevante interessenter og kommunikere på en måde, som passer til forskellige modtagere.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”ansøg job”, så vi har den senest 29. marts. Vi forventer at holde samtaler 11. april (1. samtale online) og 17. april (2. samtale i Fredericia). Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Senior Manager Kasper Brønd Sørensen på telefon 41 11 18 75.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen.

Særlige forhold

Jobbet kræver, at du kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse.

 

Energinet Systemansvars kerneopgaver er at indpasse vedvarende energi, sikre lige adgang til nettene, udvikle markedsdesign, overvåge og balancere transmissionsnettet og at varetage forsyningssikkerheden i Danmark.. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside www.energinet.dk.

 Se film om Energinet.

Ønsker du at søge et job, åbner du det relevante job og klikker på "ansøg om job", hvorefter du uploader din ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante bilag.

Fandt du ikke det job, du søgte, kan du oprette en jobagent eller følge Energinet på LinkedIn. Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger.