Technical advisor/brøndingeniør til drift og udvikling af gasbrønde hos Gas Storage Denmark

Vil du være med til at præge det fremtidige energisystem og blive en nøglespiller i udviklingen af gas som katalysator for den grønne omstilling? Du er med til at udvikle og drive de to underjordiske gaslagre i Danmark med fokus på ­lagring af nye gasser som CO2, brint og luft, samt opgaver indenfor brøndvedligehold på de eksisterende naturgasbrønde.

Specialistrolle med fokus på brønddesign, -vedligehold og -udvikling

Gas Storage Denmark (GSD) er et selvstændigt datterselskab under Energinet-koncernen, som driver og udvikler vores to underjordiske gaslagre i Lille Torup og Stenlille. Du bliver en del af afdelingen Business Operations, som varetager virksomhedens aktiviteter inden for blandt andet risikostyring, drifts- og procesoptimeringer og drift af vores brønde og underjordiske reservoirs.

Dit primære fokusområde er brøndene på de to underjordiske gaslagre, i tæt samarbejde med de øvrige undergrunds- og brøndeksperter. Dit overordnede ansvar er at sikre, at vi designer fremtidens lagerbrønde rigtigt – en fremtid hvor vi ikke bare skal have brønde til at injicere og producere naturgas, men også brønde til luft, brint og CO2. Derudover vil der være opgaver i relation til den almindelige drift af naturgasanlæggene, f.eks. planlægning og eksekvering af loggekampagner.

Dine konkrete arbejdsopgaver dækker blandt andet over:

  • Samarbejde og koordinering med projektorganisationer som du selv indgår i, ifm. udviklingen og design af nye lageranlæg
  • Bistå med kravspecifikationer og design af brønde til lagring af nye gasser,
  • Tovholder på opgaver som udføres af eksterne konsulenter vedr. brønde og brønddesign
  • Bidrage til vedligeholdelsesprojekter på eksisterende naturgasbrønde ift. brøndinterventioner, work-overs mv.
  • Koordinering med interessenter både internt og eksternt, herunder myndigheder

Optimering af driften og udvikling af forretningen er vigtige fokusområder, og det forventes, at du med din naturlige interesse for brøndudstyr, grøn omstilling og sikkerhed, bidrager kreativt til udvikling og optimering af udstyr, procedurer og drift.

Moderne og fleksibel arbejdsplads – med mange fagligheder

Business Operations består af 8 (snart 10) specialister med en bred vifte af både faglige og kulturelle baggrunde, fra økonomer som sælger gaslagerydelser i det fri europæiske marked, over brøndteknik og data engineering til geofysik og reservoir engineering. Det er en afdeling, hvor omgangstonen er uformel og der er stort fokus på samarbejde og inklusion på tværs af faglighederne. Det skaber en dynamik i teamet, hvor man kan lære noget af alle, og alle kan lære noget af dig.

Din nye arbejdsplads bliver på vores moderne kontor på gaslageret i Stenlille, hvor du forventes at møde et par dage om ugen. I Energinet er det fleksible arbejde i højsæde, hvorfor der er mulighed for at arbejde fra hjemmekontoret, eller fra et andet Energinet-kontor, fx Ballerup de øvrige dage. For at gøre den fleksible arbejdsplads effektiv tilbydes du udstyr og møbler til hjemmekontoret.

Du skal regne med 3-4 rejsedag per måned mellem vores lokationer i Danmark, og lejlighedsvis ture til leverandører og sparringspartnere i udlandet.

Samarbejdsorienteret med sans for struktur og kvalitet

Du har ideelt set mindst nogle års erfaring inden for olie- og gasindustrien, hvor du har arbejdet med brøndinterventioner, brøndvedligehold, brøndintegritet eller tilsvarende. Det er vigtigt, at du har erfaring med at arbejde i en sikkerhedskultur med meget høje standarder. Du har et godt overblik og evner at køre flere projekter sideløbende, med fokus på samarbejde med dine kollegaer på alle lokationer. Du trives både med dagene på kontoret, og med at være ude på lagrene, når der er aktiviteter på brøndene.

Som person er du grundig og systematisk i din opgaveløsning, og har nemt ved at sætte dig ind i nye fagområder og tekniske problemstillinger. Du er løsningsorienteret og tænker kreativt og analytisk i forhold til den fortsatte udvikling og udnyttelse af anlæggene. Da det er et job med en stor kontaktflade, og nogen grad af internationalt samarbejde, er det vigtigt at du samarbejder og kommunikerer ubesværet. Du taler og skriver både dansk og engelsk på relativt højt niveau.

Ansøgning og kontakt

Bemærk at vi kun har brug for dit opdaterede CV, som du kan uploade via linket ”ansøg job”. Vi holder løbende samtaler og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Rune Gjermundbo på telefon 61 24 02 14. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.gasstorage.dk.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

Gas Storage Denmark A/S ejer og driver de to underjordiske gaslagre i Danmark. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside www.energinet.dk.

 

Se film om Energinet.

Ønsker du at søge et job, åbner du det relevante job og klikker på "ansøg om job", hvorefter du uploader din ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante bilag.

Fandt du ikke det job, du søgte, kan du oprette en jobagent eller følge Energinet på LinkedIn. Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger.