Netplanlægger/netberegner til analyser, der bidrager til den grønne omstilling

Kom og bliv en del af en faglig kompetent og uhøjtidelig afdeling, som vægter vidensdeling og relationer højt. Tempoet i afdelingen er højt, opgaverne er forskelligartede, og hverdagen varieret. Som vores nye netplanlægger kan du se frem til et job med direkte bidrag til den grønne omstilling.

Du bliver en del af en organisation, hvor fagligheden er høj, og hvor trivsel og fleksibilitet samtidigt står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Langsigtede analyser og projektrelaterede analyser

I afdelingen Netplanlægning - El arbejder vi på at identificere behov og planlægge eltransmissionssystemet - med en ambition om at sikre en sikker integration af vedvarende energi og andre grønne teknologier – herunder imødekomme behov affødt af nye producenter og forbrugere. Mere konkret betyder det, at afdelingen har ansvar for nettilslutninger og behovsidentifikation samt den overordnede netstruktur.

Den primære opgave i jobbet er derfor at:

  • Udføre analyser for de langsigtede behov i eltransmissionsnettet og udarbejde løsningsforslag
  • Udføre analyser og udarbejde rationaler for konkrete nettilslutnings- eller netudbygningsprojekter
  • Understøtte konkrete projekter med analyser og rationaler

Mere konkrete eksempler på opgaver omfatter at:

  • Samarbejde med netselskaber, bl.a. om behov for netudbygninger forårsaget af udviklinger i distributionsnettet
  • Udarbejde analysegrundlag og rationaler for fx nettilslutninger, reinvesteringer og netudbygninger
  • Udarbejde tekniske beskrivelser og levere input til samfundsøkonomiske analyser
  • Udføre netberegninger i Power Factory, fx load flow-analyser
  • Udarbejde analysegrundlaget og dokumentere de langsigtede behov i eltransmissionsnettet - og omsætte dette til konkrete netudbygninger eller tiltag

Når du er kommet godt ind i jobbet, forventer vi, at du evner at lave selvstændige analyser, der identificerer behov i eltransmissionsnettet og giver input til valg af løsninger og tiltag, ligesom du bidrager til netberegner-teamet med faglig viden og indspark.

”Din succes afhænger af din evne til at kommunikere og samarbejde bredt både internt og eksternt, opbygge teknisk indsigt i netplanlægning og gennemførelse af aktiviteter, samt sætte din viden om tekniske standarder og vejledninger indenfor branchen i spil”, fortæller afdelingsleder Morten Byskov Jacobsen.

Stærkstrømsingeniør med analytisk interesse

Du har en relevant uddannelse, fx som stærkstrømsingeniør inden for fx energiplanlægning – og vi hører meget gerne fra dig, uanset om du er nyuddannet eller har nogle års erfaring. Du har erfaring med at indsamle data fra forskellige kilder og undersøgelser – fx via Excel, Power BI m.m. I tillæg har du gerne kendskab til eller bare interesse for at arbejde med klima- og energipolitiske emner, ligesom du er nysgerrig på myndighedsprocesser og har en god politisk forståelse. Det er en forudsætning, at du taler og skriver dansk og er god til at formidle informationer på en enkel og forståelig måde.

Som person er du kendetegnet ved stor selvstændighed samtidig med, at du er åben, søger samarbejde og deltager i at skabe et godt socialt miljø. Desuden kan du arbejde struktureret, ligesom du er analytisk stærk og god til at prioritere.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Ansøg”, så vi har den 11. juni 2023. Vi forventer at holde samtaler 16. juni (1. samtale online) og 21.-22. juni (2. samtale i Fredericia).  Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Morten Byskov Jacobsen på tlf. +45 2929 3263.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

 

Energinet Systemansvars kerneopgaver er at indpasse vedvarende energi, sikre lige adgang til nettene, udvikle markedsdesign, overvåge og balancere transmissionsnettet og at varetage forsyningssikkerheden i Danmark.. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside www.energinet.dk.

 

Se film om Energinet.

Ønsker du at søge et job, åbner du det relevante job og klikker på "ansøg om job", hvorefter du uploader din ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante bilag.

Fandt du ikke det job, du søgte, kan du oprette en jobagent eller følge Energinet på LinkedIn. Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger.