Ingeniør til udvikling af fremtidens el-infrastruktur i Energinet

Har du stor viden om højspændingsanlæg og arbejder erfarent med kvalificering og implementering af ny teknologi?

Arbejder du sikkert sammen med eksterne samarbejdspartnere og i store tværfaglige projekter?

Så vil vi gerne arbejde sammen med dig, om at udbygge fremtidens overordnede el-infrastruktur som et led i den grønne omstilling.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt mellem at være på vores kontor i Fredericia og hjemme.

Nye koncepter og teknologier til en eksisterende værdistrøm

Product Management (PM) koordinerer udviklingsopgaver i Energinet Eltransmission, så nye koncepter og teknologier tænkes ind i den samlede værdistrøm. PM sikrer, at koncepterne udvikles, så de understøtter vores formulerede mål.

Teamet gennemfører, styrer og følger op på produktaktiviteter internt, og sikrer samarbejde med kunder og leverandører. Vi bidrager forretningsmæssigt og kommercielt i arbejdet med nye teknologier, nye metoder og koncepter.

Relationsskabende teknisk facilitator med udviklerprofil

Du kommer gerne med erfaring fra en større organisation, hvor projekter på tværs og gode relationer, der hjælper med at styre projekterne i land, har spillet en stor rolle i din portefølje – og så har du har talent for udvikling, og en indre ro, der styrer dig når projekter gennemlever alle deres faser. Du bidrager:  

• til struktureret udvikling af nye tekniske løsninger i tæt samarbejde med Product Managers og andre relevante interessenter

• ved at deltage i opdatering af eksisterende funktionskrav til anlæg.

•  med håndtering og facilitering af løsninger af generelle tekniske problemstillinger, som opstår på tværs af projektporteføljen

Dine kvalifikationer og succeskriterier i jobbet

Du arbejder analytisk og struktureret med dine opgaver og projekter. Du faciliterer det gode samarbejde i alle led, og har respekt og viden om de fagligheder, som findes hos dine samarbejdspartnere.

Du kan omsætte ny teknologi og viden til nye løsninger, og din store interesse udmønter sig i initiativer, der hjælper organisation på vej mod målene, og du møder ukendt stof og forandringer på en konstruktiv måde.

Du er en succes i jobbet, når vi har etableret et roadmap over initiativer/ projekter, der er relevante for udviklingen af infrastrukturen. Herfra definerer vi nye mål og kriterier, så du fortsat vokser og udvikler dig i rollen.

Særlige forhold

Jobbet kræver, at du kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse. På PET's hjemmeside kan du læse mere om sikkerhedsgodkendelse.

Ansøgning og kontakt

Send dit cv og andre relevante bilag via linket ”send ansøgning”, så vi har den senest 11. juni 2023. Vi forventer at holde samtaler 15. juni 2023 (1. samtale online) og 20. juni 2023 (2. samtale i Fredericia). Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Jan Bach Jensen på +45 24 77 59 70 eller JJQ@energinet.dk. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.   

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside www.energinet.dk.

 

Se film om Energinet.

Ønsker du at søge et job, åbner du det relevante job og klikker på "ansøg om job", hvorefter du uploader din ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante bilag.

Fandt du ikke det job, du søgte, kan du oprette en jobagent eller følge Energinet på LinkedIn. Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger.