ERFAREN STÆRKSTRØMSINGENIØR TIL DESIGN AF HØJSPÆNDINGSANLÆG

Vil du være en del af en afdeling i rivende udvikling og bidrage til at fremtidssikre el-infrastrukturen i Danmark til at kunne understøtte den grønne omstilling?

”Energinet Eltransmission er midt i en grundlæggende omstilling af den måde, hvorpå vi etablerer ny el-infrastruktur. Vi har behov for flere nye kolleger, der er motiveret af at være med til at fastlægge de anlægstekniske løsninger og har vilje til at udvikle forretningen signifikant sammen med os” fortæller afdelingsleder for Anlægsdesign, Christina Hviid Christensen.

I afdelingen Anlægsdesign får du mulighed for at være med til at udarbejde og fastlægge de anlægstekniske løsninger i udviklingsfasen af de forskellige anlægsprojekter, der skal gennemføres af Energinet, såsom netforstærkninger, reinvesteringer, tilslutning af kunder til elforsyningssystemet og energiø-projekterne. Din dagligdag foregår i et projektmiljø med meget høj grad af tværfagligt samarbejde og mange forskellige samarbejdspartnere, som på sigt også vil inkludere vore entreprenører.

Hos Energinet står trivsel højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt mellem at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Bliv en del af spændende anlægsprojekter

Som en del af Anlægsdesign vil du indgå i et højt specialiseret team på mere end 20 medarbejdere, der alle varetager opgaver vedrørende fastlæggelse af anlægstekniske løsninger på både koncept- og detailniveau afhængigt af behov. Vi sikrer tilvejebringelse af de tekniske krav til løsningen, beskriver den valgte konkrete løsning samt udarbejder anlægsbudget og -tidsplan for løsningen. Alt dette danner tilsammen grundlag for den endelige investeringsbeslutning i relation til Energinets anlægsprojekter. Arbejdet foregår med en bred kontaktflade til et solidt teknisk fagmiljø og et stort fokus på optimering af både arbejdsmetoder og processer.

Jobbets ansvarsområder og opgaver omfatter blandt andet:

  • Fastlæggelse af design for nye 132, 150, 220 og 400 kV transformerstationer, som tilgodeser de systemmæssige behov både ift. redundans og forsyningssikkerhed
  • Retrofit af eksisterende transformerstationer ifm. reinvestering af stationskomponenter eller tilslutning af nye VE-anlæg
  • Fastlæggelse af overordnede krav til nye 132, 150 og 220 kV forbindelser under hensyntagen til krav til overføringsevne, forlægning og tracébegrænsninger
  • Koordinering, afvejning og afklaring af tekniske vurderinger samt fastlæggelse af tekniske løsninger i anlægsprojekter, hvor det tilstræbes at finde et optimum mellem teknik, tid og økonomi

Du kan således se frem til et spændende og alsidigt job, hvor opgaver uddelegeres med mandat, og du får mulighed for at bringe alle dine stærkstrømstekniske færdigheder i spil. Dit arbejde skal sikre den størst mulige smidighed i den efterfølgende projektgennemførsel, hvorved du yder et markant bidrag til en effektiv realisering af Energinets samlede portefølje af anlægsprojekter.

Stærkstrømsingeniør eller tilsvarende med indsigt i elforsyningssystemet

Du har erfaring inden for stærkstrøm eller tilsvarende med solidt kendskab til elementerne i etablering og drift af elforsyningssystemet, som gør dig i stand til at sikre valget af den optimale tekniske løsning i henhold til Energinets retningslinjer. Måske har du erfaring med specificering og budgettering af projekter vedrørende el-anlæg, men det er ikke et krav. Kendskab til eller interesse for kabel-, luftlednings- og stationsanlæg på transmissionsniveau vil ligeledes være relevant.

Som person motiveres du af at beskæftige dig med anlægstekniske løsninger. Du arbejder struktureret i din tilgang til både opgaveløsning og dokumentation og formår at omsætte krav til elforsyningssystemet til konkrete løsninger, som imødekommer disse. Du er dygtig til mundtlig og skriftlig kommunikation og har en forkærlighed for at tænke forenkling ind i alle aspekter af dine arbejdsopgaver. Du får ting til at ske og forstår værdien af nysgerrighed, involvering og samarbejde. Ideelt set har du erfaring med at navigere i en kompleks organisation og håndtere interessenter på flere niveauer.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”send ansøgning”. Vi søger flere kolleger til samme rolle og gennemfører samtaler løbende. Vi lukker rekrutteringen, når de rette kandidater er fundet. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Christina Hviid Christensen på tlf. 24 59 55 28.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside www.energinet.dk.

Se film om Energinet.

Ønsker du at søge et job, åbner du det relevante job og klikker på "ansøg om job", hvorefter du uploader din ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante bilag.

Fandt du ikke det job, du søgte, kan du oprette en jobagent eller følge Energinet på LinkedIn. Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger.