KARRIEREUDVIKLING

Plads til at finde din egen vej

Når du starter hos os, forventer vi, at du nysgerrigt opsøger nye muligheder og bidrager med dine helt særlige perspektiver. Vi giver til gengæld fabelagtige rammer for, at du hele tiden kan udvikle dig personligt og fagligt gennem nye og spændende opgaver og gode karrieremuligheder. Det hele i samspil med dygtige kolleger og en leder, der har stor tillid til dig og dine evner. 

Karriereudvikling i Energinet kan se ud på mange forskellige måder. Der er plads til at du kan finde lige præcis den vej, der passer dig. Om det er igennem et struktureret udviklingsforløb, gennem sidemandsoplæring eller ved fx at benytte dig af vores store interne kursusudbud og videnscaféer. 

 

Mod og tillid

mød en kollega

Ledelse, der sætter fart på omstillingen

I Energinet ved vi, at vi skal have fart på for at nå i mål med den grønne omstilling. Derfor vil du blive mødt af ledere, som ønsker at frigøre handlekraft, engagement og modet til at prøve nye ting af. 
Vi er stolte af vores ledelsesgrundlag, som vi hver dag ser udfolde sig:

⭐ VI STYRKER BESLUTNINGSKRAFTEN - SÅ VI KAN HANDLE I TIDE 

Du agerer på den tilgængelige viden – frem for at søge det endegyldige svar 
Du justerer, når ny viden opstår – frem for at se korrektioner som fejl 
Du tager kalkulerede risici – frem for at gå med livrem og seler

⭐ VI GIVER MANDATET - NÅR VI GIVER OPGAVEN 

Du sætter retning og ambitioner – frem for at give løsningen 
Du tør give slip – frem for at fastholde kontrol 
Du opmuntrer til at eksperimentere – frem for at gøre som vi plejer

⭐ VI DYRKER NYSGERRIGHEDEN OG FÆLLESSKABET

Du spørger undersøgende ind til andres perspektiver - det styrker evnen til at finde nye veje 
Du efterspørger feedback - det skaber en kultur, der fremmer læring 
Du inviterer til samarbejde - det er afgørende for, at vi kan løse komplekse udfordringer

Væksthuset

Væksthuset er betegnelsen for Energinets strukturerede og systematiske karriere- og medarbejderudvikling. Væksthuset består af tre spor (A, B og C), som hver især indeholder en række muligheder og aktiviteter i forhold til dit udviklingspotentiale og ambitionsniveau.  

Vækstspor A

Vækstspor A er udgangspunktet for al medarbejderudvikling i Energinet. På årets MUS-samtaler drøfter du og din leder din faglige og personlige udvikling. Det er også her, at du bliver evalueret af din leder på henholdsvis adfærd og resultatskabelse (performance). På baggrund af evalueringen laver I næste års udviklingsplan. 

Vækstspor B

Vækstspor B er et særligt udviklingsprogram for de medarbejdere, der har evnen og viljen til at sætte ekstra fokus på egen udvikling. Programmet strækker sig over et år og indeholder b.la. karrieretest, uddannelsesmoduler, netværksgrupper, fælles opstart og afslutning m.m. 

Vækstspor C

Vækstspor C er det mest intensive vækstspor for medarbejdere, der af ledelsen vurderes til at have et meget stort udviklingspotentiale. Det er Energinets strategiske medarbejderudviklingsprogram, der løber over 1½ år. På Vækstspor C får man en intensiv superviseret udvikling. Her er fokus på ”læring på jobbet” og på aktuelle opgaver, hvor de to væsentligste aktører er deltageren og hans/hendes nærmeste leder.

 

Vores værdier er mod og tillid

Mod 

Det kræver mod at lykkes med vores samfundsopgave. Ingen har løst opgaven før os. Vi skal turde gå imod det gængse for at udvikle nye opfattelser, metoder eller løsninger, og samtidig skal vi have mod til at lytte nysgerrigt til andre og lade dem være med til at forme løsningerne. Derudover skal vi have modet til at stå fast på det, der er vigtigt for os, for at vi kan løse vores samfundsansvarsopgave.

Derfor hænger vores mod tæt sammen med vores vilje til at lykkes. Vi er passionerede og ambitiøse, og vi har modet til at gå forrest, bane vejen mod målet og få andre med os. 

Tillid

Tillid er afgørende for at forløse handlekraft og få ting til at ske. Gensidig tillid skaber grobund for stærke relationer og lyst til samarbejde – og at det er dét, der gør, at vi skaber resultater. Men tillid kommer ikke af sig selv.

Derfor gør vi os umage for at leve op til den tillid, andre viser os, ved at være lydhøre overfor deres synspunkter og forholde os aktivt til dem. Vi møder andre åbent og tillidsfuldt og tror på deres gode intentioner – men vi er ikke naive. 

Mod og tillid

Tag del i den grønne omstilling