MANGFOLDIGHED-OG-NYTNKNING

Mangfoldighed skaber bedre løsninger

Hos os får du mulighed for at udfolde dit talent og afprøve nye metoder, samarbejdsformer og løsninger! Vi ønsker ledere og medarbejdere med forskellige uddannelser, alder, køn, baggrunde og perspektiver, der tænker på forskellige måder, og som formår at gøre nytte af deres diversitet gennem kreativt samarbejde. 

Vi skal skabe et 100 % grønt energisystem. Det er en opgave, som ingen har løst før, og vi ved ikke på forhånd hvilke udfordringer, vi vil møde, og hvilke løsninger, vi skal tage i brug. Derfor har vi brug for mangfoldighed. Vi ønsker at sætte så mange forskellige perspektiver i spil som muligt for at kunne træffe de bedste beslutninger og finde de innovative løsninger, der skal til. 

Samtidig anerkender vi det samfundsansvar, vi har som stor og statsejet virksomhed. Vi tror på, at vi gennem en styrket indsats for mangfoldighed kan skabe større værdi for vores organisation, vores medarbejdere og samfundet i bred forstand. 

Et mangfoldigt Energinet

Vi arbejder strategisk med at øge mangfoldigheden i Energinet. Vi arbejder med fire forskellige temaer: 

Nationaliteter

Fagligheder og kompetencer

Kønsdiversitet

Inkluderende ledelse og kultur

Mød en medarbejder

LIGESTILLING OG GODE VILKÅR FOR FAMILIELIVET

Det er en grundværdi for Energinet, at vi ønsker at være en inkluderende arbejdsplads, der kan rumme alle typer medarbejdere og være en attraktiv arbejdsplads i alle livsfaser. Vi har derfor en attraktiv seniorordning, og i forbindelse med den nye barselslov pr. 2. august 2022 indfører vi nye vilkår for medarbejdere på barsel og forældre generelt. 

Vilkårene skal være med til at fremme ligestilling mellem kønnene, både når det gælder mulighed for at deltage aktivt i familielivet og i forhold til karrieremuligheder. Vi tilbyder: 

⭐ 24 ugers fuld løn på barsel efter fødslen til både mor og far/medmor og adoptivforældre.

⭐ Frivillig tilknytning under barsel gennem deltagelse i barselsnetværket ”Inspired Beyond Babies” og mulighed for at få tildelt en kollega som ”baby-buddy”.

⭐ Mild opstart efter barsel med 32 timers arbejdsuge til fuld løn i et halvt år.

⭐ Fem barnets sygedage med fuld løn ifm. hver sygdomsperiode.

Vi tror på ligestilling og inklusion som noget, der har en kæmpe betydning både for den enkelte og for vores samlede værdiskabelse som virksomhed. Ved at skabe gode og fleksible rammer for medarbejderne fremmer vi arbejdsglæden og engagementet og giver dermed også de bedste betingelser for at kunne levere på ens opgaver. 

Innovation og nye metoder

Innovation og nytænkning er nøgleord for os, både når det kommer til vores måder at arbejde på, og når det kommer til de løsninger og analyser, vi leverer. Digitalisering spiller en større og større rolle i energisystemet, og har du indblik i fx machine learning, software-robotter, digitale algoritmer eller datahåndtering i milliardstørrelsen, så har vi udfordringerne, du vil elske at bide skeer med. På det tekniske område udfordrer vi vanetænkning, når vi får vilde idéer om fx energiøer og sektorkobling eller skubber på grænserne for det teknisk mulige i kabellægningen af højspændingsledninger. 

Vi har hele tiden nysgerrighed øverst på dagsordenen: Kan vi gøre det bedre? Hurtigere? Smartere? Derfor vil du opleve kolleger, der inspirerer dig med nye metoder eller måske arbejder efter andre principper end du selv. Vores filosofi er, at vi som organisation skal kunne mestre flere forskellige metoder, og at vi i de konkrete tilfælde vælger den metode, der er bedst egnet. Vores store anlægsprojekter er organiseret omkring Prince2 projektmodellen, mens vi i stigende grad arbejder agilt med udgangspunkt i SAFe (Scaled Agile Framework) i forbindelse med andre udviklingsinitiativer. Hele IT-området er blandt andet organiseret efter agile principper. 

 

Tag del i den grønne omstilling