Camilla Rosengreen Jørgensen, Studentermedhjælper HR

"Jeg arbejder for at forbedre mine økonomiske kompetencer ved siden af mit studie"

 

  • Financial controller, International Business Academy (IBA)

  • Studentermedhjælper i HR Løn og Specialistcenter

  • Ansat siden 2018

____________________________________________________________________

 

STUDENTERMEDHJÆLPER MED MASSER AF ANSVAR

Jeg startede som studentermedhjælper i Energinet i 2018, hvor jeg fik tilknytning til Energinets lønteam. Mine daglige arbejdsopgaver består bl.a. af registrering af data fra medarbejdere, bonusregistrering, lønafstemning, arkivering og andre ad hoc-opgaver. Da jeg søgte jobbet som studentermedhjælper hos Energinet, var jeg nysgerrig på virksomhedens profil som en selvstændig offentlig virksomhed. Jeg havde tidligere arbejdet i en offentlig virksomhed og var interesseret i det private aspekt, så det var en god måde at kombinere den viden, jeg allerede havde fra det offentlige med ny viden om det private. Kombineret med relevante arbejdsopgaver fra mit studie passede jobbet perfekt som indgang til arbejdsmarkedet, der kunne give mig noget praktisk erfaring.

 

Jeg sætter stor pris på det ansvar, jeg får gennem mine arbejdsopgaver, og den fleksibilitet, jeg arbejder under. Det er rart, at man som studentermedhjælper har sine egne ansvarsområder, så man ikke kun får de overskydende opgaver, men rent faktisk har et ansvar i organisationen. Mine kolleger har tillid til, at jeg selv kan udføre mit arbejde, og jeg har mange vigtige opgaver, hvilket betyder, at jeg aldrig mangler noget at lave. Denne gensidige tillid i afdelingen giver tryghed, hvilket er meget rart, når man arbejder i en større virksomhed. Specielt i opstartsfasen mener jeg, det er vigtigt, at man bliver sat godt ind i tingene, hvilket bestemt var tilfældet for mig. Jeg følte mig meget velkommen lige fra begyndelsen, og folk var gode til at fornemme, hvornår jeg havde brug for hjælp, og hvornår jeg selv kunne klare opgaverne.

 

FLEKSIBILITET VED SIDEN AF STUDIET

Mit arbejde hos Energinet er meget fleksibelt, hvilket er en kæmpe fordel i forhold til at finde en balance mellem arbejde og studie. Med 30 undervisningstimer om ugen, er det en hjælp, at jeg har mulighed for at arbejde hjemmefra, hvis der er brug for det i forbindelse med eksamener eller lignende. Når det så er sagt, så nyder jeg godt af den sparring og feedback, jeg får fra mine kollegaer i Energinet, så når jeg har en fridag fra studiet, møder jeg gladeligt ind til en hel arbejdsdag på kontoret. Jeg kan rigtig godt lide, at Energinet er en social arbejdsplads, hvor man indgår i et team, som man både kan arbejde, grine og sparre med. Det sociale aspekt mærker man tydeligt er en prioritet hos Energinet, da der bliver gjort en masse for at opfordre til aktiviteter uden for arbejdstiden ved at tilbyde holdtimer som spinning og yoga.

 

Der er desuden stor fleksibilitet i, at man kan rykke rundt i huset, i takt med at man udvikler sig. Jeg fik fx muligheden for at komme i praktik hos Energinet i afdelingen Koncernøkonomi som et led i min uddannelse. Jeg synes, det understreger de gode muligheder, vi har for udvikling i Energinet, da det bliver tydeliggjort, at der er muligheder for udvikling og rokader internt i huset. Så hvis du har lysten, kan du nå langt i Energinet. 

 

ET SPRINGBRÆT TIL EN KARRIERE I ØKONOMI

Mit studiejob er meget relevant for min studieretning, og bestemt også for min fremtidige karriere. Det styrker mine kompetencer inden for administration af løn, men også generelt erfaringen ved at arbejde i en større virksomhed, hvor jeg kan se den teori, jeg har lært, blive brugt i praksis. Jeg har også opnået nye kompetencer ved arbejdet, som ikke var en del af studiet, men som er med til at udvikle min professionelle profil i en anden retning, hvilket kan give mig en fordel i fremtiden. Vigtigst af alt har jeg lært meget om, hvordan virksomheden opererer, og hvordan afdelingerne arbejder sammen for at opnå resultater. Jeg kan uden at tøve derfor sige, at jeg bestemt ser mit studiejob hos Energinet som et springbræt til en karriere inden for økonomi.