Chris Skovgaard Hansen, ingeniør

”Energisektoren er en branche i vækst, og jeg er med på rejsen!”

  • Civilingeniør i elektriske anlæg og højspændingsteknik, Aalborg Universitet (AAU)
  • Netanalytiker i afdelingen Data og Modeller
  • Ansat i 2016

____________________________________________________________________

VI UDVIKLER ET ANSVARLIGT ELNET

Energisektoren er en branche i vækst, hvor nye muligheder opstår hele tiden. Jeg synes, det er super fedt, at man som nyuddannet har mulighed for at tage del i denne vækst og udvikle sig undervejs. Der er en stor tillid til, at man som nyuddannet også har kompetencerne til at løse kritiske opgaver for Energinets projekter.

Til daglig arbejder jeg med udviklingen af elnettet i Danmark. Her kigger jeg på de kommende investeringer, Energinet planlægger at udføre, og udarbejder teoretiske elektrotekniske analyser på designet af stationer og elnettet. Jeg har derfor stor indflydelse på, hvordan det endelige design ser ud i forhold til at sikre, at det virker og ikke af en eller anden grund har fejl eller mangler. Derudover er jeg også med til at trykprøve løsningsdesignet før den endelige etablering. Jobbet inkluderer også samarbejde med kunder som fx virksomheder og distributionssystemer, der gerne vil tilsluttes transmissionsnettet, og finde en god fælles løsning for dette. Mit arbejde er derfor meget projektbaseret, og der er ikke to dage der er ens, da arbejdsopgaverne varierer fra projekt til projekt, og hvert projekt har sine egne udfordringer.

ET JOB MED MENING

Jeg startede i Energinet som specialestuderende og blev herefter opfordret til at søge et job med fastansættelse. Det var en spændende stilling, jeg blev tilbudt, og jeg kunne se, at min faglighed kunne anvendes i arbejdsopgaverne, så det var for mig en naturlig fortsættelse af mit studie. I dag er min faglighed dog ikke den eneste motivation for at arbejde hos Energinet, da jobbet for mig giver mening på mere end en måde.

I Energinet er vi med til at sikre den grønne omstilling. Jeg synes, det er vildt spændende at arbejde med den faglighed, jeg brænder mest for og samtidig yde noget godt for det danske samfund. Vi arbejder for at skabe de løsninger, der er gode for infrastrukturen, og som understøtter det samfund, vi lever i. Energien har vi brug for alle steder i samfundet, og vi kommer ikke langt uden. At jeg får lov til at arbejde med det fagområde, jeg brænder allermest for i samspil med, at mit job giver mening på et samfundsmæssigt højere plan, det er fedt. Jeg synes, at dette faktum gør jobbet endnu bedre.

HVOR FAGLIGHED, SOCIALT SAMVÆR OG SAMARBEJDE MØDES

Det bedste ved Energinet er den stærke faglighed, medarbejderne besidder, og de faglige udfordringer, vi oplever som medarbejdere. Energinet er en god arbejdsplads for mange forskellige typer af medarbejdere. Vi er alt fra akademikere til håndværkere, og organisationen har brug for hele spændet. Man stoler på, at specialisterne kan deres kram, og der er en god portion forståelse for, at nogle er gode til noget, mens andre kan noget andet. Det er en fantastisk mulighed, at virksomheden spænder bredt, da der er mange snitflader med andre fagligheder og afdelinger, og det derfor er muligt at prøve sig selv af på forskellige måder.

Energinet har en samarbejdskultur, hvor vi løfter i flok, og ingen bliver tromlet. Det er en god social arbejdsplads, da Energinets personaleforening sørger for mange fælles aktiviteter, hvor man skaber bånd på kryds og tværs. Vi har fx et træningscenter, hvor medarbejderne mødes for at træne, når dagens arbejde er forbi. Det netværk, jeg har fået her, har været vigtigt for mig, da jeg herved har fået gode kollegaer i andre afdelinger, som jeg kan trække på, hvis jeg har brug for sparring. For mig er det derfor mødet imellem det sociale samvær, den stærke faglighed og det gode samarbejde, der skaber rammerne om Energinet som en god arbejdsplads.