Christina Plum Simonsen, Seniorøkonom

”Jeg er bindeled mellem det tekniske og økonomiske felt i elforsyningssikkerheden.”

 

  • Økonom, Københavns Universitet
  • Seniorøkonom i afdelingen Forsyningssikkerhed i Elsystemansvar
  • Ansat siden 2014

____________________________________________________________________

 

BINDELED MELLEM TEKNIK OG ØKONOMI

Jeg har været ansat hos Energinet i fem år og sidder i dag som seniorøkonom i afdelingen Forsyningssikkerhed i Elsystemansvar. Afdelingens opgave er at sikre elforsyningen – også i den grønne omstilling. Elforsyningssikkerhed er sandsynligheden for, at der er el til rådighed for forbrugerne af strøm. Derfor arbejder jeg tæt sammen med Energinets stærkstrømsingeniører Med min uddannelsesbaggrund som økonom understøtter jeg altså afdelingen ved at være bindeled mellem det tekniske og økonomiske felt.

 

Det er vigtigt, at Energinets opgaver med at sikre elforsyningssikkerheden bliver understøttet af en dyb økonomisk forståelse, da vi skal sikre de samfundsøkonomisk optimale løsninger. I sidste ende er det jo forbrugeren af el, som betaler for elforsyningssikkerheden gennem deres elregning. Jeg bidrager derfor til ingeniørenes viden ved at beregne risici, sandsynligheder og økonomiske konsekvenser af beslutninger vedrørende elsystemet. I krydsfeltet mellem det tekniske og økonomiske gælder det så om at finde den rette balance mellem elforsyningssikkerhed og samfundsøkonomi. På baggrund af denne viden bidrager jeg blandt andet til vores redegørelse om elforsyningssikkerhed, som beskriver status for elforsyningssikkerheden og de fremadrettede udfordringer og tiltag ved at håndtere disse.

 

EN ARBEJDSPLADS MED FAGLIG STOLTHED

Hos Energinet er der mange komplekse opgaver, der skal løses, og det kræver faglig ekspertise. Det er noget, man tydeligt mærker i virksomhedens kultur, hvor folk virkelig brænder for deres arbejde. Stoltheden i at kunne bidrage med sin individuelle ekspertise for at nå et fælles mål giver en inspirerende arbejdsplads, da man kan lære meget af sine kollegaers viden og erfaringer. I mit arbejde, hvor jeg skal være bindeled mellem teknik og økonomi, er det en kæmpe fordel, at vidensdeling er så central en del af kulturen. Det gør mit arbejde endnu mere interessant, at jeg skal have en teknisk forståelse af elsystemet for at kunne bidrage med økonomisk viden , da jeg har udviklet mit fagområde betydeligt.

 

ENERGISEKTOREN ER I UDVIKLING

Det er utroligt spændende at arbejde i energisektoren, da man virkelig har mulighed for at gøre en forskel for samfundet. Energinet spiller en central rolle i Danmarks grønne omstilling, da vi er tandhjulet i elsystemet, der bærer ansvaret for at sætte det rette tempo, der skal balancere produktion og forbrug af energi. Det er en sektor i bevægelse, hvor nye aktører indtræder på markedet, og et stigende internationalt samarbejde giver også spændende udfordringer. Sektoren er samtidig præget af et behov for innovative tiltag og digitalisering for at kunne nå målet om den grønne omstilling, og i Energinet løfter vi i flok for at nå dette mål. Energinets komplekse opgaver og det store samfundsansvar, vi bærer, er netop grunden til, at jeg synes, det er fedt at tage på arbejde.