Emilie Archard Clausager, it-ledelse og graduate

”Jeg brænder for at være bindeleddet imellem it og organisationen”

  • Cand.it. i it-ledelse fra Aalborg Universitet (AAU)
  • Har boet i Tyskland i 8 år og desuden læst 5. semester i Hongkong
  • Ansat siden 2018

____________________________________________________________________

DER ER IKKE NOGET, DU IKKE KAN

Jeg vil gerne arbejde i snitfladerne imellem it og resten af organisationen, så da jeg søgte Energinets graduateprogram, var det med henblik på at blive mere klog på, hvilken rolle jeg skal have for at skabe mest værdi. Der er ret mange områder i Energinet, hvor der er skæreflader imellem it og forretningen. Jeg så det derfor som en mulighed for at afprøve forskellige arbejdsområder eller opgavetyper, og derved finde ud af, hvor min viden og mine værktøjer fra studiet skaber mest værdi. Det bliver også lidt et spørgsmål om at mestre begrænsningens kunst, da der er så mange muligheder, du kan byde ind på – Der er faktisk næsten ikke noget, du ikke kan.

I min første turnus sidder jeg i afdelingen IT Plan og Arkitektur, hvor mine primære opgaver ligger inden for it porteføljestyrring. It-organisationen i Energinet er ekstremt spændende for en med min baggrund. Jeg synes selv, at jeg har fået nogle virkelig fede opgaver, og jeg er i høj grad selv med til at forme min hverdag, hvor jeg både får lov til at udfolde mig kreativt og tage ansvar. Indtil videre har jeg i min første turnus arbejdet med opgaver inden for udvikling af it porteføljemodellen, modning af ressourcestyring, samspillet mellem it-projektledelse og it-porteføljestyring, intern kommunikation af afdelingens services via forskellige medier, og så har jeg faciliteret diverse workshops og møder. Det er alle spændende opgaver, fordi jeg får lov til at dykke ned i it afdelingen og afprøve mine brobygningskompetencer, hvor jeg oversætter it til noget, der giver mening i resten af organisationen. Jeg føler, at jeg bliver udfordret på den helt rigtige måde hver eneste dag i afdelingen.

MAN SKAL UD AF KOMFORTZONEN

Jeg forventer at blive udfordret under mit graduateforløb for at få muligheden for at opnå en bred forståelse for den kompleksitet, der er i en stor organisation som Energinet. Graduateprogrammet giver de bedste forudsætninger for at netværke på tværs af afdelinger, og det giver gode kontakter og sparringsmuligheder. Jeg synes generelt, at mine kollegaer i Energinet er åbne for sparring og gode til at hjælpe hinanden. Det giver en meget tillidsfuld kultur, hvor man som ny tør at stille alle de dumme spørgsmål, og det synes jeg, at der skal være plads til, når man er nyuddannet. Da Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed, er der ikke på samme måde en kamp om bundlinjen, som man ser det i mange private virksomheder. Der er derfor ikke på samme måde en konkurrencekultur, hvor folk har meget spidse albuer og frem for alt vil forrest i køen. I stedet er mine kollegaer åbne og det er fedt at se, hvor meget folk hjælper hinanden på kryds og tværs, så vi sammen kan skabe det bedst mulige resultat.

Som graduate indgår du i en afdeling på lige fod med alle andre. Jeg synes, at det er fedt at mærke, at man bliver taget seriøst, og at afdelingen har tillid til mine kompetencer og forslag. Der er virkeligt gode muligheder for at udfolde sig kreativt, og bide på de muligheder, der opstår hen af vejen. Det gælder bare om at have modet til at byde ind, når mulighederne viser sig. Jeg synes, at det er en del af det at være graduate, at man tør at komme ud af komfortzonen og kaste sig ud i nye udfordringer og projekter. Og med så kompetente og søde kollegaer, som jeg har, er det ingen sag, da jeg ved, at de nok skal hjælpe til med sparring og gode råd undervejs. Man kan virkelig mærke hele vejen igennem, at der bliver taget hånd om en, så man bliver hjulpet godt i gang med karrieren.

JEG VIL BYGGE BRO IMELLEM IT OG FORRETNINGEN

Om 10 år ser jeg mig selv arbejde i bindeleddet mellem it og forretningen, gerne med ledelse af mennesker i en eller anden form. Det kunne fx være inden for it-projektledelse eller it-kommunikation, hvor jeg kan anvende mine brobygnings- og projektlederkompetencer. Jeg håber, at graduateforløbet giver mig den nødvendige ballast, så jeg til den tid er mere bevidst om egne styrker, og hvordan de anvendes i mit arbejde.

Jeg har et skarpt fokus på, hvilke udviklingspunkter jeg har for at opnå mine mål. Det er vigtigt for mig, at jeg arbejder kontinuerligt med det, så jeg ved, at jeg på et tidspunkt kan leve op til mine ambitioner og performe på højt plan.  Dette understøttes af graduateprogrammet, hvor jeg er under konstant faglig- og personlig udvikling med hjælp fra både mentorordning og aftagerpanel. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er det, der gør Energinets graduateprogram værdifuldt. Jeg får nemlig alle de rigtige værktøjer til at opnå mine mål inden for it-ledelse.