Lena Kamstrup Kjær, IT

”Jeg arbejder med forsyningskritisk it, som understøtter den grønne omstilling”

  • Markedsøkonom, Tietgenskolen Odense og HD(O) organisation, Syddansk Universitet (SDU)
  • IT-projektleder i afdelingen IT Projektledelse
  • Ansat i 2016

___________________________________________________________________

 

KOORDINERING OG INTERESSENTHÅNDTERING I IT

Jeg arbejder i Energinet som it-projektleder på de store anlægsprojekter. Det betyder, at jeg er projektleder på delleverancer til de store anlægsprojekter, hvor it skal udvikles, for at projektet kan lykkes. Lige nu har jeg fx ansvaret for tre it-leverancer til anlægsprojektet Kriegers Flak og en enkelt leverance til vores anlægsprojekt Konti-Skan. Derudover arbejder jeg med diverse interne it-projekter i det forsyningskritiske felt, hvor jeg blandt andet arbejder med SCADA-systemet og driftsplanlægningssystemet, som er kritiske for elforsyningen.

 

Min dagligdag involverer samarbejde med en masse forskellige interessenter både internt og eksternt. På en helt almindelig tirsdag kan det både ske, at jeg skyper med mine projektpartnere i Tyskland, gennemgår testresultater på mine leverancer med en testmanager, afholder statusmøde med domænearkitekten og SCADA-teamet eller afholder fremdriftsmøder med det resterende projektteam og kontrolcenteret. Der er derfor aldrig to dage, der er ens. Som projektleder har jeg en meget koordinerende rolle, hvilket giver mig en utrolig stor berøringsflade i hele organisationen. Du kan derfor også ofte finde mig nede i værkstedet, hvis jeg mangler input eller informationer fra mine kollegaer her.

 

HVOR IT GØR EN FORSKEL FOR SAMFUNDET

Før jeg startede i Energinet, havde jeg arbejdet med it i mange år både som konsulent og i it-afdelinger. Min indgangsvinkel til at søge et job i Energinet var derfor, at jeg utrolig gerne ville arbejde et sted, hvor it faktisk gør en forskel, så jobbet gav mening på et lidt højere plan. I Energinet har vi et kæmpe samfundsansvar i form af den grønne omstilling. Vi laver ikke bare it for produktets skyld – vi laver it, fordi det gør en forskel for det danske samfund. It i Energinet understøtter nemlig den grønne omstilling med værktøjer, der kan udvikle måden, vi driver det danske energisystem i dag. Derfor synes jeg også, at jobbet og de dertilhørende opgaver er super spændende. Man kan se, at man er en del af noget større, og at mit job gør en forskel for både miljøet og samfundet.

 

Mange af vores projekter har en høj kompleksitet, hvilket udfordrer min faglighed dagligt. Derudover kræver projekterne et tæt samarbejde med andre faggrupper end it, og jeg bliver derfor udfordret på nogle andre fagligheder end min egen. Det er en kunst at oversætte it til noget, som de andre faggrupper kan forstå. Det at kunne snakke deres sprog, så de forstår min hensigt med det it, vi er ved at udarbejde, og derved få to verdener til at mødes, det er en spændende men også udfordrende opgave. Jeg tror, at vi er gode til at samarbejde på tværs af organisationen, fordi vi er mange, der er stolte af det, vi laver, og synes, at arbejdet er enormt spændende. Vi vil gerne det her sammen, og vi vil gerne udrette Energinets formål sammen.

 

ET SAMARBEJDENDE ENERGINET

Ud over den høje faglighed i Energinet er vi også en meget social arbejdsplads. Vi har blandt andet en personaleforening, der favner bredt og giver mulighed for at deltage i mange gode sociale tiltag med kollegaer på tværs af organisationen. Det, synes jeg, betyder meget for energien i huset, for man kan tydeligt mærke, at folk virkelig godt kan lide at være her. 

 

Energinet er en god arbejdsplads, fordi vi gør en dyd ud af at være gode til at samarbejde. Det er med til at skabe en kultur, hvor vi er gode til at arbejde sammen i projekter på tværs af fagligheder, afdelinger og kulturer. I et job som mit, hvor min berøringsflade i organisationen er relativt stor, synes jeg, det er vigtigt, at der er gode rammer for, at vi kan arbejde sammen på trods af forskelligheder. Derudover er der et enormt godt arbejdsmiljø, hvor tonen i huset er uformel og uhøjtidelig, så man hilser pænt på de kollegaer, man møder på sin vej. Det giver en god energi i hele huset, og det gør, at her er rigtig rart at være.