Marie Louise Lund, økonom og graduate

”Jeg udvikler og nuancerer min økonomiske profil i energisektoren ”

  • Cand.merc. i Finance og International Business, Aarhus Universitet
  • Har studeret Analysis & Management of Financial Risk på London School of Economics (Summer University) og har desuden været på udveksling på University of Arkansas i forbindelse med uddannelse
  • Ansat siden 2018
____________________________________________________________________

JEG BLIVER DEN BEDSTE VERSION AF MIG SELV

Jeg søgte ind på Energinets graduateprogram for at sparke gang i min karriere. Graduateprogrammet giver mig mulighed for at afprøve min faglighed og afsøge forskellige vinkler af økonomifaget, men det involverer også i høj grad personlig udvikling, så jeg kan blive den bedste version af mig selv. Forløbet bliver skræddersyet til min profil og de ting, jeg gerne vil opnå. Efter mange års uddannelse er det rart, at ens udvikling ikke bare stopper nu. Jeg har til stadighed brug for udvikling i min hverdag, så jeg ikke føler, at jeg sidder fast. Jeg vil gerne tilegne mig så mange kompetencer som overhovedet muligt for at danne et solidt grundlag for min videre karriere, og det får jeg i høj grad muligheden for i Energinets graduateprogram.

I min første turnus er jeg i afdelingen Økonomiservice, hvor jeg arbejder med alt fra rapportering til business cases. Derudover har min hovedopgave været et udviklingsprojekt omkring procesoptimering i afdelingen, hvor jeg har ansvaret for hele projektet fra tilrettelæggelse og interessentinddragelse til design af selve forløbet og dets leverancer. Jeg synes, at det giver enormt god mening at arbejde på disse udviklingsprojekter, da det virkelig er her, man får testet sine færdigheder af og lærer en masse nyt. Der er utroligt mange muligheder for graduates med økonomiprofil i Energinet, fordi der er så mange afdelinger, og du stort set kan passe ind i alle led af organisationen. I min næste turnus skal jeg arbejde i afdelingen Analyser og Modeller, hvor jeg skal arbejde med markedsanalyser. Det er rigtig fedt at starte sin karriere med så mange muligheder.

STYRKEN OG SAMARBEJDET I GRADUATEGRUPPEN

Jeg har længe været 110 % sikker på, at jeg gerne ville arbejde i energisektoren. Energinet var som organisation et åbenlyst valg, fordi vi i Energinet har et værdifuldt formål om at bidrage til den grønne omstilling. Vi er alle på hver vores måde med til at udvikle de fremtidige modeller for elmarkedet, og vi er dermed med til at præge, hvordan elmarkedet ser ud om bare 10 år. Det er fedt at mærke, hvordan alle løfter i flok for at arbejde hen imod en mere bæredygtig fremtid, og jeg synes, at man kan mærke, at alle medarbejdere er passionerede omkring dette formål. Graduateprogrammet afspejler helt sikkert denne passion, og det er et emne, vi taler meget om i vores gruppe.

Jeg undervurderede totalt det fællesskab, man får i en graduategruppe. Vi kommer fra vidt forskellige baggrunde, og derfor kan vi bruge hinanden til sparring samt som kilde til ny viden fra andre fagområder end vores eget. Fx kan ingeniørerne lære mig om elmarkedet, og graduates i IT kan gøre mig klogere på digitaliseringen af Energinet. I gruppen sparrer vi også meget med hinanden omkring problemstillinger i forbindelse med turnusskifte, opgaver, personlig udvikling og ny viden, og fordi vi har så forskellige baggrunde, er der altså rigtig meget perspektiv at hente her. Alt dette understøttes af den feedback og samarbejdskultur, vi har i Energinet, hvor vi står til rådighed for hinanden, og hvor kollegaer anerkender dit arbejde uden opfordring. Det giver en god, tryg og solid gruppekultur og en graduategruppe, som jeg altid kan henvende mig til, og det er altså et fantastisk sikkerhedsnet at have som nyuddannet.

MIN VIDERE UDVIKLING ER SIKRET

Energinet er en virkelig dynamisk virksomhed, hvor kollegaer arbejder på tværs af afdelinger for at opnå det bedste resultat. I min næste turnus skal jeg arbejde med energimarkedsanalyser, som er samfundsøkonomisk relevante, og jeg får derved en mere tværfaglig kompetencedeling i mine opgaver. Dette betyder for mig, at jeg skal arbejde sammen med andre fagspecialiser for at løse en opgave. Jeg nyder enormt godt af dette tværfaglige arbejde, da det er fedt at få lov til at lære fra andre, som er specialister inden for deres felt. Det er med til at udvikle og nuancere min viden og profil, så jeg fremadrettet bliver endnu mere skarp inden for energisektoren og den økonomiske faglighed. Denne viden bidrager til, at jeg opbygger en meget specialiseret viden om økonomi og finance inden for energisektoren, som gør, at jeg kan bidrage og tilføre værdi til nærmest alle projekter i organisationen.