Graduate i Energinet

Bliv graduate i Energinet

Som graduate hos Energinet bliver du en del af et to-årigt program med sammenhold, fede opgaver og din udvikling i fokus. Du får rig mulighed for at prøve dig selv af i forskellige roller og arbejdsopgaver – så du er klar til at vælge din karrierevej i Energinet efter programmet.

Undervejs i graduateprogrammet tilbyder vi relevante kurser, en mentor, en buddy, et unikt netværk med de øvrige graduates samt sparring med erfarne og engagerede ledere i forhold til, hvordan du kan udvikle dig. Du er ikke garanteret fastansættelse efter programmet, men du er garanteret et udviklingsforløb, som udgør et stærkt fundament for din videre karriere som generalist, specialist, projektleder eller leder. Størstedelen af vores graduates vælger at søge udfordringer i Energinet efter deres forløb, og vi har i dag mange tidligere graduates ansat – fra specialist til selskabsdirektør.

Uanset hvilket fagområde du arbejder indenfor, har du gode muligheder for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer. Energiområdet ændrer sig hurtigt, og vi møder hele tiden nye udfordringer, som kræver nye løsninger.

Bliv Graduate for en bedre verden

Ansøg her

Hvad kan du arbejde med som Graduate i Energinet?

Dine konkrete arbejdsopgaver afhænger af det specifikke forløb, du sammensætter, men grundlæggende er det vigtigt, at du kan se dig selv hjælpe os med at nå en eller flere af vores målsætninger fra vores vision “Grøn energi for en bedre verden”, som bl.a. omhandler: Udvikling, planlægning og drift af et 100% grønt energisystem:  

  • Understøtte transitionen til en fuld agil IT-organisation, med afsæt i den nyeste viden inden for fx softwareudvikling, cybersikkerhed, datahåndtering, machine learning, data science og IoT 
  • Understøtte det gode samarbejde med myndigheder, interessenter og andre lande 
  • Udvikling og implementering af innovative løsninger indenfor sektorkobling, power-to-X, energiøer og CCS (carbon capture and storage) 
  • Bidrage til effektive processer inden for HR, ledelsesstøtte eller kommunikation af Energinets arbejde, både internt i organisationen og eksternt til det omgivende samfund.  
  • Være med til at sikre miljøets betingelser trods massiv udbygning af energinettet  

Ovenstående er på ingen måde udtømmende, da vi konstant udvikler vores arbejdsopgaver og metoder. Hvem ved, måske fører din gode ide til vores næste store projekt.

Mulighederne er utallige. Vi lægger vægt på, at vores graduates skal tage ansvar for egen udvikling og herigennem også prøve områder, der ikke normalt ligger op ad faglighed og uddannelse, men som kan give personlig og faglig udvikling inden for nye områder.  

To-årigt talentprogram

Som graduate hos Energinet indgår du i et toårigt program, hvor du har turnus i tre forskellige afdelinger – du er selv med til at sammensætte dit helt eget forløb på baggrund af dine interesser og udviklingsønsker. Du får rig mulighed for at prøve dig selv af i forskellige roller og arbejdsopgaver, så du er klar til at vælge din karrierevej i Energinet efter programmet. Undervejs i programmet tilbyder vi relevante kurser, en mentor, en buddy, et unikt netværk med de øvrige graduates, dedikeret graduatetid samt sparring med erfarne og engagerede ledere i forhold til, hvordan du kan udvikle dig.

Du er ikke garanteret fastansættelse efter programmet. Dog ser vi, at størstedelen af vores graduates vælger at søge udfordringer i Energinet efter deres forløb, og vi har i dag mange tidligere gradutes ansat – i forskellige roller lige fra specialist til selskabsdirektør. Vores graduates er eftertragtede i organisationen, og du er garanteret et udviklingsforløb, som udgør et stærkt fundament for din videre karriere som generalist, specialist, projektleder eller leder.

Tidslinje - graduateprogram

Intro

Vi starter din 2-årige graduaterejse med et 2-dages introseminar, hvor du er sammen med dit graduatehold og programleder. Introseminaret består af både faglige og sociale indslag. Når du starter i din første turnusafdeling, bliver du rullet ind i vores onboarding-program, som din turnusleder har sat op så det passer til din rolle. Der vil være e-learning, kaffemøder, fagspecifikke kurser eller andet, som klæder dig på til at varetage rollen de næste 8 måneder.

Undervisningsmoduler

  1. undervisningsmodul er ”Strategisk Networking” med Signe Holste fra ValuePeople. ValuePeople har specialiseret sig i forløb til graduates om strategisk networking og videndeling. I forløbet får du viden, øvelser og værktøjer til, hvordan du via netværk og videndeling kan lykkes endnu bedre i din rolle hos os. Undervisningen er baseret på vores kultur og værdier, og vil være en kombination af øvelser, cases, træning og undervisning. Modulet består af 2 heldags workshops + 1:1 med underviser imellem de to workshops.

  1. undervisningsmodul er ”Præsentationsteknik” med Kenn L. Hansen fra EPO. EPO er en kursus- og konsulentvirksomhed, hvis eneste fokus er at træne og udvikle medarbejdere på alle niveauer af organisationen i at kommunikere stærkere og mere overbevisende. Alt lige fra toplederen til specialisten. Du vil blandt andet bliver undervist i kropssprogets kraft, nervøsitetshåndtering, troværdig, storytelling og meget mere relateret til at præsentere med overbevisning uanset om du skal holde oplæg for 100 mennesker eller forhandle med 5 leverandører, og alt derimellem.

    Læs mere om EPO her

  2. undervisningsmodul består af en heldags workshop med Signe Holste fra ValuePeople, hvor hun frisker værktøjerne op omkring strategisk networking og kobler det til jeres søgen efter fastansættelse hos os.

Programleder

Din programleder følger dig igennem hele programmet og er til rådighed for sparring og støtte om alt fra personlig udvikling, valg af turnus, output fra undervisningsmoduler og alt andet der dukker op i hverdagen.

Ledersparring

4 gange i løbet af programmet får du mulighed for at sidde med et lederpanel, bredt forankret i forretningen, hvor du kan søge sparring om din udvikling, konkrete udfordringer, karriereveje eller noget helt fjerde.

Mentor

I løbet af din første turnusperiode, skal du ud at finde dig en mentor i forretningen. Din mentor støtter og udfordrer dig på både din faglige og personlige udvikling. Du skal selv vælge din mentor fordi vi ved at kemi mellem mentor og mentee er afgørende for at bygge et fortroligt rum. Du får værktøjer, sparring og støtte til at finde din mentor og herefter aftaler du med din mentor, hvordan dit specifikke mentorforløb skal se ud.

Udlandsrejse

På 3. turnus har du og dit graduatehold mulighed for at tage på udlandsrejse til en anden europæisk TSO. I planlægger selv turen, som skal indeholde en masse fagligt relevante besøg.

Vores forventninger til dig

Vi forventer, at du har en akademisk uddannelse på kandidat- eller diplomniveau og maksimalt ét års erhvervserfaring efter endt uddannelse. Vi er åbne over for alle uddannelsesbaggrunde da vi ved at mangfoldighed og forskellige perspektiver bidrager til en værdiskabende arbejdsplads; vi er bare nysgerrige på, hvad du kan bidrage med i forhold til din specifikke baggrund. Vi lægger derfor stor vægt på dine personlige kompetencer og forventer, at du er engageret, nysgerrig og reflekterende omkring både din omverden og din egen udvikling. Derudover har du opnået erfaring ved siden af studiet fra udlandsophold, praktik, frivilligt arbejde eller studiejob.

På det personlige plan er du visionær og innovativ og tør gå imod det gængse for at udvikle nye opfattelser, metoder eller løsninger. Du brænder for det, du laver og går gerne forrest. Samtidig lytter du nysgerrigt til andre, indgår i dialog og lader dem være med til at forme løsningerne.

 

Ansøg

Graduateprogrammet kan søges fra december måned hvert år.

Find jobannoncen på Karriere/Ledige job.

Vores ansøgningsproces

Fra den 1. december til 1. februar, kan du ansøge om at blive en del af vores graduateprogram. Du kommer direkte til jobannoncen ved at klikke her. Når ansøgningsfristen er ovre, bruger vi et par uger, på at gennemgå alle ansøgninger – de bliver læst af både programleder og et lederpanel bestående af 8 ledere fra forskellige dele af vores forretning. Vi udvælger 32 kandidater, som vi inviterer til at deltage i en assessment-dag på vores hovedkontor i Fredericia. Inden assessment-dagen, vil du blive bedt om at udfylde en kognitiv test og en personprofil. De yderligere ansøgere vil modtage et afslag samtidigt. Maksimalt en uge efter assessment-dagen, får du svar på om du bliver tilbudt en graduate-stilling hos os. Herefter skriver vi kontrakt med de 18 kandidater, som starter programmet 1. september.

FAQ

Hvordan vælger jeg min første turnus?

Din første turnus vælger vi for dig baseret på din uddannelse og motivation angivet i ansøgningsmateriale og på assessment dagen. Turnus 2 og 3 vælger du selv ved at netværke i forretningen og undersøge hvad du synes kunne være spændende at kaste dig over.

Kan jeg komme til udlandet i en turnus?

På nuværende tidspunkt kan vi desværre ikke tilbyde en turnus i udlandet. Vi har dog mange forskellige roller, hvor du kan komme på kortere ture til fx andre europæiske Transmissionsoperatører (TSO'er), hvis det har relation til afdelingens kerneopgaver.

Jeg er ikke ingeniør, kan jeg så godt blive graduate hos jer?

Det korte svar er et stort JA!

Vi imødekommer alle uddannelsesmæssige baggrunde da vi, udover alle typer ingeniører, også har brug for medarbejdere indenfor IT, økonomi, kommunikation, miljø, data, programmering, fysik og mange flere. Vi tror på, at mangfoldighed skaber stor værdi for både vores medarbejdere og vores arbejde.

Hvad får jeg i løn som graduate?

Hos Energinet arbejder vi med markedsbestemt løn, hvilket betyder at vi sammenligner os med andre virksomheder indenfor energibranchen. Du vil få mere information vedrørende løn senere i ansøgningsforløbet.