Gå til hovedindhold
Vi fremtidssikrer det 132 kV elkabel, som ligger mellem Bellahøj Koblingsstation i København og Lindevang Transformerstation på Frederiksberg. Det gør vi, fordi kablet trænger til at blive udskiftet - og fordi vi er i gang med en generel forstærkning af elforsyningen til Københavnsområdet. Byen vokser, de fossile kraftværker udfases og vi elektrificerer i højere og højere grad - til glæde for den grønne omstilling.

Projektinformation

Region
Københavnsområdet
Forventes i drift
6.2023

Andele udbudt

Et anlægsprojekt kan have følgende projektstatus:

  • Muligt
  • Anlægsprojekt, som er en del af den langsigtede planlægning af el- eller gasnettet, men som endnu ikke er besluttet i Energinet.
  • Planlagt
  • Anlægsprojekt, som er besluttet i Energinet, men som endnu ikke er investeringsgodkendt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
  • Godkendt
  • Anlægsprojekt, som har fået alle relevante investeringsgodkendelser, og som realiseres, når der er indhentet miljø- og plantilladelser.
  • I drift:
  • Anlægsprojekt, som er taget i brug inden for det seneste år.
Businesscasen

Anlægsprojektet er en del af en større, samlet plan for udbygning og udskiftning af højspændingsnettet i Storkøbenhavn. Vi planlægger at udskifte 4 strækninger med 132kV elkabler.

Businesscasen, som er den analyse, der danner baggrund for Energinets investeringsgrundlag, kan læses her i en offentlig udgave