Energinet.dk's nye elanlæg

På elområdet er det hensyn til forsyningssikkerhed, den markante udbygning med vedvarende energi, økonomi, og behovet for et velfungerende elmarked, som afstedkommer behov for nye eltransmissionsanlæg samt ombygning og forstærkning af eksisterende elanlæg

Nye retningslinjer for udbygning af elnettet
I november 2008 vedtog Folketingets partier minus Enhedslisten nye principper for kabellægning og udbygning af eltransmissionsnettet. 400 kV-nettet

Sigtet med de nye retningslinjer er først og fremmest, at alle 400 kV-forbindelser skal anlægges som kabler i jorden fremfor som ledninger på master, i takt med at udviklingen i forsyningssikkerhed, teknologi og samfundsøkonomi tilsiger det.

Det er imidlertid teknisk problematisk og meget dyrt på nuværende tidspunkt at kabellægge på lange strækninger. Derfor kan tre jyske luftledningsstrækninger, hvor der er et aktuelt behov for forstærkning, opgraderes og således bibeholdes som luftledninger. Kravet er, at der samtidig sker en forskønnelse, fx i form af kabellægning på kortere strækninger ved byområder og særlige naturområder, at der anvendes nye designmaster, og at masternes tracé flyttes over kortere afstande.

132 og 150 kV-nettet
Nye forbindelser på disse spændingsniveauer skal etableres som kabler, og det eksisterende net skal kabellægges i henhold til en samlet plan, som udfærdiges Energinet.dk og de regionale transmissionsselskaber.
Aftalen
Hent den politiske aftale om de nye retningslinjer her

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.