Jubilæum på gasmarkedet: Regler for gastransport 10.0

Den 10. udgave af ”Regler for gastransport” er nu offentliggjort. Det nye regelsæt træder i kraft den 1. juni 2010.

Med ”Regler for gastransport 10.0” indfører Energinet.dk nye muligheder for transportkunderne i Danmark. Denne udgave af regelsættet introducerer bla. en ny internetbaseret service, der styrker gashandlen over grænser i Nordeuropa. Denne service er beskrevet her.

Regelsættet er skrevet både på dansk og engelsk. Men den engelske version er den juridisk bindende, da en stor del af transportkunderne er internationale.

Derudover introduceres muligheden for at transportere biogas i det danske naturgassystem. Dette er et godt eksempel på, at ”Regler for gastransport” til stadighed afspejler den nye udvikling, der er sket på gasmarkedet siden liberaliseringen af markedet i 2004 både nationalt og internationalt.

For at muliggøre indførelse af biogas i gasnettet har Energinet.dk justeret markedsmodellen ved at introducere et nyt entry-punkt.

Biogas bliver produceret på et biogasanlæg, og bliver opgraderet til bionaturgas på opgraderingsanlæg ved at fjerne CO2 fra gassen. Bionaturgassen er herefter kvalitetsmæssigt at sammenligne med naturgas.

Tilførslen af bionaturgas til transmissionssystemet er baseret på princippet om kommercielt modflow/back haul og er dermed ”virtuel”. Det betyder, at bionaturgassen ikke fysisk injiceres i transmissionssystemet, men bliver i distributionssystemet.

Når en transportkunde kommercielt eller ”virtuelt” har tilført bionaturgas til transmissionssystemet via Bionaturgas-entry-punktet, kan transportkunden handle gassen i alle eksisterende punkter på samme vilkår som anden naturgas. Og dermed sælge bionaturgas til forbrugere i hele systemet. 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.