Fire sø(grav)køer laver render til nyt søkabel

På mandag den 1. marts starter arbejdet med at grave render på havbunden til et nyt søkabel mellem Østdanmark og Tyskland. Det nye søkabel skal erstatte det eksisterende kabel, som har været ramt af mange fejl i dets 15-årige levetid. Læs mere om baggrunden her.

Søkablerne ligger dels i Storstrømmen dels i Østersøen mellem Gedser og Rostock.

- Vi skal have gravet render på ca. en fjerdel af den 50 kilometer lange strækning, nemlig der hvor havbunden er for hård til, at vi kan spule kablet ned, fortæller projektleder Søren Krüger Olsen, Energinet.dk.

Rendegravningen udføres af Peter Madsen Rederi, som har de specialfartøjer, som skal bruges til det særprægede arbejde. Dog må rederiet låne et finsk fartøj for at kunne nå ned på det dybeste sted på havbunden. Gravkoen, som er monteret i stævnen på det finske fartøj, kan komme ned på en dybde på 20 meter.

Arbejdet vil – afhængigt af vejret – strække sig over ca. halvanden måned. Renderne bliver 1 meter dybe og 1 meter brede. Efter at kablet er lagt ned i renden, hvilket foregår i juli-august i år, skal de samme fartøjer dække renden til igen. Kablet graves eller spules ned i havbunden for at beskytte det mod fiskeredskaber og skibsankre.

 

Isen kan komme til at drille, når den søgående gravko skal grave render til søkablet
Foto: Peter Madsen Rederi A/S

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.