Kulde og lavt forbrug sendte elprisen i minus

Søndag den 20. december 2009 oplevede Danmark for første gang negative elpriser.

Søndag morgen mellem kl. 6-7 nåede elprisen i Vestdanmark ned i minus 0,074 øre/kWt, dvs. lige under 0 kr. Årsagen var et lavt elforbrug i morgentimerne kombineret med kulde og dermed en stor samproduktion af varme og el samt en jævn vindkraftproduktion.

De nye børsregler med negative elpriser blev indført på elmarkedet den 30. november 2009 med det formål at fremme den vedvarende energi ved at få markedet til selv at regulere produktionen i forhold til vindkraften. Går prisen i negativ, betyder det, at producenterne skal betale for at komme af med den producerede el.

- Det er et virkemiddel, som skal få primært store kraftværker og decentrale kraftvarmeværker til at sænke produktionen i de få timer om året, hvor stærk vind betyder et overskud af el i forhold til forbruget. Dermed bliver negative elpriser ét blandt mange virkemidler, som skal fremme den vedvarende energi i Danmark, siger elmarkedschef Nicolaj Nørgaard Petersen, Energinet.dk.

I dag er det kun få timer om året, at stor produktion af vindkraft er en udfordring for balancen mellem produktion og forbrug i elsystemet. I de seneste syv år har der årligt været mellem 1 og 85 timer ud af årets 8.760 timer, hvor stærk vind har blæst elprisen ned i 0 kroner. Antallet af timer med en elpris på 0 eller direkte negativ pris vil dog stige, hvis der i takt med udbygningen af vindkraft ikke introduceres nye virkemidler.

- I takt med udbygningen af vindkraften i Danmark, vil vi se en ny vifte af fleksible og effektive løsninger, så de markant stigende mængder vindenergi udnyttes effektivt, og så vindkraften får størst værdi, siger elmarkedschef Nicolaj Nørgaard Petersen, Energinet.dk

.

Ud over engrosmarkedet for el, eksport/import, op- og nedregulering, udbygning af elnettet, nye og stærkere udlandsforbindelser, elpatroner og nu også negative elpriser er der mange andre virkemidler til balancering af elsystemet, som skal være med til at fremme mere vedvarende energi i Danmark.

På kort sigt er det fx elkedler og varmepumper på kraftvarmeværker, på lidt længere sigt en geografisk spredning af nye havmølleparker, varmepumper i husstande og elbiler i mindre skala. På endnu længere sigt er det elbiler i stor skala, fleksibelt forbrug/produktion, og på meget lang sigt også lagring af el i brint til brændselsceller og lagring af energi i form af trykluft.

Der er således mange virkemidler i spil, som skal sikre endnu mere vedvarende energi i elsystemet i de kommende år.

Fakta:
Timer med 0-priser (og negative elpriser fra 30. november 2009):

Vestdanmark (DK1)     Østdanmark (DK2)
2002                              30                       0
2003                              83                       1
2004                                1                       4
2005                              16                       7
2006                              28                       5
2007                              85                      30
2008                              28                       9
2009 (tom. 20. dec.)    46                        4

For yderligere oplysninger:
Elmarkedschef Nicolaj Nørgaard Petersen, Energinet.dk, tlf. 2333 8705.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.