Skagerrak 4: Nyt jævnstrømskabel til grøn strøm i Nordjylland

I dag og de kommende uger gennemfører Jammerbugt, Vesthimmerland og Viborg kommuner første offentlighedsfase om, hvordan det nye jævnstrømskabel Skagerrak 4, der skal graves ned, kan planlægges på strækningen mellem Tjele og Bulbjerg.

Energinet.dk og Statnett - der har ansvaret for elsystemerne i Danmark og Norge - har besluttet at bygge et nyt elkabel mellem de to lande. Jævnstrømsforbindelsen er en af forudsætningerne for, at Danmark fremover kan indpasse en større mængde vindkraft i elsystemet og at konkurrencen på elmarkedet kan forbedres.

- Forbindelsen vil være med til at sikre en bedre udnyttelse af vindenergien i takt med udbygningen af vindkraften i Danmark. Vi kan ganske enkelt sende mere vindkraft til Norge, når det blæser meget i Danmark, og vi kan få vandkraft fra Norge, når vi ingen vind har. På den måde vil vandkraftmagasinerne i Norge kunne fungere som lager for den danske vindkraft. Derudover vil forbindelsen vil styrke forsyningssikkerheden og konkurrencen på elmarkederne til gavn for forbrugerne, siger eldivisionsdirektør Torben Glar Nielsen, Energinet.dk.

Derfor inviterer Jammerbugt, Vesthimmerland og Viborg kommuner nu alle til at komme med forslag og ideer til, hvordan den nye jævnstrømsforbindelse, Skagerrak 4, kan planlægges fra Bulbjerg i Jammerbugt kommune, hvor kablet kommer i land fra Norge, til Energinet.dk's jævnstrømsstation i Tjele i Viborg kommune, hvor kablet forbindes med elnettet i Danmark.

Næsten 900 lodsejere og naboer i det 90 km lange undersøgelsesbælte mellem Bulbjerg og Tjele får brev og debatoplæg fra kommunerne. De og andre interesserede kan fra i dag og frem til 25. februar 2010 komme med forslag, ideer og bemærkninger omkring projektet, som de mener, at der bør tages højde for i forbindelse med linjeføringen.
Det kan fx være særlige miljø- eller landskabsforhold.

- Vi håber, at så mange borgere som muligt vil komme med forslag og ideer til, hvordan projektet kan gennemføres, og hvad der skal tages hensyn til i projektet, så vi får det bedst mulige projekt, siger projektleder Søren Damsgaard Mikkelsen, Energinet.dk.

Der er i dag tre elforbindelser mellem Danmark og Norge med en samlet kapacitet på ca. 1.000 megawatt, (MW).
Med Skagerrak 4 øges kapaciteten med 700 MW til 1.700 MW.

På baggrund af borgernes forslag vil kommunerne forsætte arbejdet, som skal munde ud i et konkret forslag til linjeføringen. Der vil senere på året blive gennemført en anden offentlighedsfase, hvor der bl.a. vil blive holdt borgermøder.

Skagerrak 4 ventes i drift i 2014 under forudsætning af de respektive energiministres godkendelse og de nødvendige myndighedstilladelser.

Kontaktpersoner i Energinet.dk:

Projektleder Søren Damsgaard Mikkelsen 7622 4567
Eldivisionsdirektør Torben Glar Nielsen 7622 4400

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.