Biogas: Ny forsknings- og udviklingsstrategi klar

Energinet.dk har sammen med EUDP og Brancheforeningen for Biogas udarbejdet en ny strategi for videreudviklingen af biogasteknologi baseret på gylle og husdyrgødning.

Den skal bidrage til at 50 procent af husdyrgødningen i Danmark i 2020 kan anvendes til grøn energi.

Energinet.dk har sammen med Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og Brancheforeningen for Biogas udarbejdet en ny strategi for forsknings- og udviklingsindsatsen for biogasteknologi. Strategien identificerer de vigtigste indsatsområder for at opnå den danske målsætning om en udbygning med biogasanlæg frem mod 2020, som vil anvende op til 50 procent af husdyrgødningen til energiproduktion. I dag udnyttes under 10 procent af det samlede potentiale.

Strategien skal angive retningen for den offentlige og private udviklingsindsats. Energinet.dk's udviklingsprogrammer, ForskEL og ForskNG, har ligesom EUDP biogas som et prioriteret indsatsområde, og strategien vil blive brugt til at koordinere den samlede udviklingsindsats på tværs af disse og andre programmer. Den vil også blive brugt til at opdyrke partnerskaber og de bedste projekter i samarbejde med branchen og til den endelige prioritering af de indkomne ansøgninger.

Det overordnede prioriterede tema er udviklingen af biogasanlæg med tilstrækkelig driftsøkonomi baseret alene på anvendelse af husdyrgødning uden tilsætning af animalsk affald og lignende begrænsede ressourcer. Også indpasningen af større biogasmængder i det fremtidige energisystem er et vigtigt tema.

Både den energipolitiske aftale af 21. februar 2008, som hævede afregningsprisen for el produceret af biogas betydeligt, og senest den politiske aftale om Grøn Vækst af den 16. juni 2009 understreger de store samfundsmæssige fordele ved en markant øget anvendelse af biogas.

Sammen med de markedsorienterede incitamenter i de to politiske aftaler danner den nye forsknings- og udviklingsstrategi et solidt fundament for den fremtidige udbygning med den nyeste biogasteknologi.

Kontakt: Forskningskoordinator Jeanette Møller Jørgensen, tlf. 7622 4417, jmj@energinet.dk

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.