Pressemeddelelse: 43 år gammel højspændingsledning mellem Kassø og Vejen skal bygges om

Den politiske aftale om den fremtidige udbygning og kabellægning af det overordnede elnet betyder, at Energinet.dk genoptager planerne for at ombygge 400 kilovolt-ledningen mellem Kassø og Vejen.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har netop indgået aftale om principperne for den fremtidige udbygning og kabellægning af det overordnede elnet i Danmark.

Aftalen indebærer, at danskerne fremover ikke kommer til at opleve nye højspændingsledninger i luften på strækninger, hvor der ikke allerede i dag er luftledninger. Konkret betyder aftalen store kabellægninger over en årrække i elnettet på 132/150 kV-nivau, forsøg med lange vekselstrømskabler i højspændingsnettet på 400 kV-niveau, forskønnelse af det eksisterende 400 kV-højspændingsnet på udvalgte steder, samt en forstærkning af den eksisterende, vitale højspændingsforbindelse mellem Kassø ved Åbenrå og Tjele ved Viborg.

Første fase af forstærkningen mellem Kassø og Tjele ved Viborg bliver strækningen mellem Kassø og Vejen. Den eksisterende 43 år gamle luftledning består af ét 400 kV-system, og strækningen vil blive ombygget til en ny masterække i et nyt design med to 400 kV-systemer.

Det nye design af masterne skal forbedre muligheden for at tage hensyn til de landskabelige værdier. (Eksempler på nye mastetyper kan ses i Elinfrastrukturrapporten. En visualisering af den nye mast kan downloades nederst på siden.)

Kassø-Vejen-Tjele-ledningen er en af de vitale transportveje i det danske elsystem. Flere vindmøller og dermed indpasning af markant mere vedvarende energi samt stigende transport af strøm i et internationalt elmarked til gavn for konkurrencen og dermed forbrugerne gør, at den eksisterende ledning ikke længere er stor nok til at dække behovet for transport af strøm. Der er behov for at forstærke rygraden i det jyske elsystem fra ét system til to systemer. Det vil samtidig gøre hele elsystemet mere robust, så det på længere sigt bliver muligt dels at kabellægge 132/150 kV-nettet og dels at udbygge 400 kV-nettet med længere vekselstrømskabler i takt med at kabelteknologien udvikles.

Den politiske beslutning om at ombygge og forstærke højspændingsforbindelsen mellem Kassø og Tjele betyder, at Energinet.dk nu vil kontakte Miljøcenter Odense, der er offentlig myndighed på planlægning af det overordnede højspændingsnet i Syddanmark. Hensigten er en fornyet planlægning af ombygningen af 400 kV-luftledningen mellem Kassø og Vejen.
Det nærmere indhold i planlægningsarbejdet vil Energinet.dk aftale med Miljøcenter Odense snarest muligt.

Energinet.dk har i dag sendt et brev til de berørte lodsejere for at informere om den politiske beslutning og dens konsekvenser.

- Naboerne til ledningen mellem Kassø og Vejen har allerede ventet meget længe på en afklaring, og der vil formentlig gå yderligere 1-2 år, før planerne for ombygningen er endelig på plads. Energinet.dk har derfor tilbudt de berørte naboer individuel vejledning om, hvordan de kan forholde sig omkring de nye planer, siger ledningschef Aksel Gruelund Sørensen, Energinet.dk.

Energinet.dk forventer, at ombygningen af højspændingsledningen mellem Kassø og Vejen står færdig i 2012.

Yderligere information
Ledningschef Aksel Gruelund Sørensen, mobil 23 33 85 33

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.