Pressemeddelelse: Energinet.dk søger EU-støtte til tre projekter

Energinet.dk har netop sendt ansøgninger om at få del i EU’s økonomiske genopretningsplan. I planen er der afsat 3,98 mia. euro til infrastruktur til el og gas, havmølleparker og CO2-lagring og –opsamling.

Energinet.dk har søgt om støtte til at forstærke gastransmissionsnettet i Østersøregionen; at etablere en elektrisk forbindelse mellem Danmark og Holland sammen med den hollandske TSO TenneT, og at etablere et offshore elnet ved Kriegers Flak i Østersøen sammen med Vattenfall Europe Transmission og Svenska Kraftnät.

- For Danmark som et lille land er det utroligt vigtigt at være tæt forbundet med nabolandene med både gas- og elforbindelser af hensyn til forsyningssikkerheden og en effektiv konkurrence, siger udviklingsdirektør Peter Jørgensen, Energinet.dk.

- På elsiden er stærke forbindelser også nødvendige, for at Danmark kan realisere sine ambitiøse mål for udbygning af vedvarende energi og optimere værdien af dansk vindmøllestrøm. Når der blæser meget, skal vi kunne eksportere den overskydende elektricitet, og når det er vindstille, skal vi kunne importere, uddyber Peter Jørgensen.

- Også på den teknologiske side er der vide perspektiver i de to elprojekter, mener Peter Jørgensen. Vi lægger op til at anvende samme moderne jævnstrømsteknik på forbindelsen til Holland og på Kriegers Flak. Teknikken gør det muligt at sammenkoble med flere havmølleparker og andre tilsvarende jævnstrømsforbindelser. Dermed kan de to projekter fungere om pilotprojekter for det langt større offshore elnet, som påtænkes etableret i Nordsøen.

- På gassiden skal Danmark og Sydsverige, som forsynes fra Danmark, have et alternativ til ressourcerne i Nordsøen, som er ved at klinge af. For at fastholde en høj forsyningssikkerhed skal vi også sikre, at vi kan få gas fra forskellige kilder, siger international koordinator Pia Løvengreen Alessi, Energinet.dk.

- På den baggrund søger Energinet.dk om støtte til at udbygge gastransmissionssystemet, så det bliver muligt at importere gas via Tyskland og at dække en potentielt stigende efterspørgsel på gas i Sverige. Desuden søges om midler til at forberede, at Danmark kan importere gas fra Polen, som er ved at bygge en LNG-terminal – et anlæg til flydende gas, der kan fragtes med skib, slutter Pia Løvengreen Alessi.

For at komme i betragtning til EU-midlerne skal ansøgerne være parate til at foretage væsentlige investeringer i projektet før udgangen af 2010. Dette krav skal sikre, at genopretningsmidlerne får en effekt i den nuværende økonomiske krise. Desuden skal ansøgerne sandsynliggøre, at udviklingen i projekterne bliver holdt tilbage som følge af mangel på eksterne investeringer. Ved siden af de to generelle formkrav vil hver ansøgning blive underlagt en konkret vurdering efter ti specifikke udvalgskrav i hver pulje, hvor kun de bedst placerede ansøgere vil kunne opnå EU-midler. Ansøgerne kan få dækket op til halvdelen af udgifterne til projekterne.

I midten af oktober vil kommissionen være færdig med at vurdere ansøgningerne.

Yderligere information
Peter Jørgensen, udviklingsdirektør i Eldivisionen, Energinet.dk, tlf. 23 33 85 38

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.