Pressemeddelelse: Forskønnelse af det eksisterende 400 kV højspændingsnet ved byer og naturområder

Energinet.dk og By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre i Århus, Odense og Roskilde har afleveret en plan for forskønnelse af det eksisterende 400 kV højspændingsnet til klima- og energiministeren.

Folketingets partier bag energiaftalen fra februar 2008 indgik den 4. november 2008 en aftale om principperne for den fremtidige udbygning af det overordnede elnet i Danmark. Forskønnelsesplanen er en udløber af denne aftale.

Planen beskriver seks konkrete muligheder for at forskønne 400 kV-nettet på korte udvalgte strækninger, hvor det eksisterende højspændingsnet medfører en særlig høj miljøpåvirkning. Ved vurderingen af miljøpåvirkningen er der set på påvirkninger for mennesker, planforhold, natur, landskab og kulturhistorie.

Virkemidlerne til at forskønne højspændingsnettet er kabellægning over kortere stækninger, udskiftning af eksisterende højspændingsmaster med master i nyt
design og justering af tracé (linjeføring) over kortere afstande.

Energinet.dk og miljøcentrene har screenet hele højspændingsnettet på 400 kV og indledningsvis vurderet 22 strækninger som oplagte til forskønnelse. Seks strækninger anbefales til forskønnelse. Ved fravalg af projekter er der bl.a. taget højde for, om strækningen efter en evt. forskønnelse fortsat vil være præget af andre ledninger og tekniske anlæg i landskabet.

De seks anbefalede projekter til forskønnelse er:

  • Aggersund ved Limfjorden
  • Årslev Engsø ved Århus
  • Vejle Ådal
  • Lillebælt
  • Roskilde Fjord
  • Kongernes Nordsjælland - nationalpark

På de seks lokaliteter er der 11 tekniske løsningsmuligheder. Planen beskriver endvidere en række mindre forskønnelsesprojekter omkring højspændingsstationer.

Der er politisk opbakning til at gennemføre planen, som har en samlet pris på ca. 0,8-1,8 mia. kr. afhængig af, hvilke tekniske løsninger, der vælges til projekterne.

Forskønnelsesplanen kan downloades fra Energinet.dk's hjemmeside: www.energinet.dk -> Anlæg og Projekter -> Anlægsprojekter el -> Forskønnelse af elnettet 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.