Energinet.dk søger tilladelse til at etablere Storebæltskabel

Energinet.dk har nu ansøgt transport- og energiministeren om tilladelse til at bygge et 600 MW jævnstrømskabel under Storebælt til elektrisk forbindelse af Øst- og Vestdanmark

Ansøgningen kommer efter Energinet.dk's bestyrelses beslutning den 8. december 2005 om anlæggelse af en elektrisk Storebæltsforbindelse.

Ifølge Energinet.dk's vedtægter skal udbygningen af transmissionsnettet inden påbegyndelse være belyst i et projekt, som indeholder en nærmere beskrivelse af behovet. Projektet skal indsendes til transport- og energiministeren, inden udbygningen kan påbegyndes, hvis investeringen overstiger 100 mio. kr.

Forbindelsen kan være klar til brug tre år efter, at alle myndighedsgodkendelser foreligger.

Detaljer om projektet
I vedlagte hovedrapport om Storebæltskablet beskrives baggrunden for Energinet.dk’s ansøgning i detaljer. Oplysninger af kommercielt fortrolig karakter er udeladt.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.