Anlægsrapport 2009/10: Samlet overblik over planerne for el- og gastransmissionsnettet

I dag offentliggør Energinet.dk en ny, samlet oversigt over igangværende, planlagte og mulige, fremtidige udbygninger af det danske el- og gastransmissionsnet.

Energinet.dk har ansvaret for den langsigtede planlægning af det overordnede el- og gastransmissionsnet i Danmark og skal vurdere behovet for udbygning af den overordnede el- og gasinfrastruktur i overensstemmelse med de gældende retningslinjer fra myndighederne.

Rapporten, som er en opdatering af Anlægsrapport 2008/09 fra december 2008, er udarbejdet i samarbejde med de regionale eltransmissionsselskaber og er webbaseret ligesom sidste år.

Anlægsejerne har haft ansvaret for at redigere beskrivelserne af deres respektive anlægsprojekter via en webportal. Redigeringen af de enkelte projektbeskrivelser er nu afsluttet, men det vil fortsat være muligt at opdatere status for myndighedsbehandling af de enkelte anlægsprojekter. Anlægsrapporten vil dermed være et effektivt og opdateret opslagsværk.

 Gå til den webbaserede rapport her

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.