Bedste ForskEL-projekt 2006 kåret

En lille halv million kroner fra Energinet.dk's PSO-forskningspulje.

Det var nok til, at firmaet Weel og Sandvig Energi og Procesinnovation kunne gennemføre et projekt, der viste, at langt de fleste danske forbrændingsanlæg nemt kan indgå i markedet for regulerkraft.

Et marked, hvis primære aktører hidtil har været de store kulfyrede kraftvarmeværker. Melder affaldsforbrændingerne sig på regulerkraftmarkedet, skabes der mere konkurrence, og det bliver lettere at indpasse større mængder vindenergi i elsystemet.

- Det her er et af den slags projekter, som man undrer sig over, at ingen har tænkt på noget før. Det er både til glæde for forbrugerne og miljøet, sagde Niels Fog, formand for Energinet.dk, ved overrækkelsen af ForskEl prisen 2006 til akademiingeniør Mogens Weel Hansen. Samtidig understregede han at forskning i miljøvenlig elproduktion er et emne, som Energinet.dk's bestyrelse er meget engageret i.

Energinet.dk har det overordnede ansvar for, at der altid er balance mellem forbrug og produktion af el i Danmark. For at holde balancen i systemet betaler Energinet.dk årligt flere kraftvarmeanlæg millioner af kroner for at stå stand-by med deres produktion, så der hurtigt kan skrues op eller ned for produktionen. 

Hvis affaldssektorens forbrændingsanlæg begynder at udbyde såkaldt regulerkraft, falder prisen.

Affaldssektoren har hidtil ment, at en nedregulering af den elproduktion, der opstår som følge af affaldsforbrændingen, kunne give store forstyrrelser i anlæggenes drift. Nu har firmaet Weel og Sandvig Energi og Procesinnovation gennem forsøg og simuleringer vist, at affaldsforbrændingsanlæg kan skrue ned for anlæggets elproduktion med helt op til 80 % af den normale effekt uden væsentlige problemer. Det sker ved at lede dampen fra forbrændingsanlægget forbi de dampturbiner, der producerer strøm og i stedet lede det over i det anlæg, som producerer fjernvarme. En nedsat elproduktion opvejes altså af en øget varmeproduktion. Samtidig modtager de forbrændingsanlæg, som ønsker at indgå i reservemarkedet, et fast beløb for hele tiden at være parate til at skrue op og ned. Amager Forbrænding, som deltog i det præmierede forskningsprojekt, har allerede stillet sin regulerkraft til rådighed på markedet.

Modtageren af prisen Bedste ForskEL-projekt i 2006, Mogens Weel Hansen, modtog på sit firmas vegne et diplom, en buket blomster, en gave og en god portion anerkendelse fra de øvrige godt 140 deltagere på Forsk 2007 konferencen.

- Det her er ikke noget, vi bliver rige af, men for os er det vigtigt at vise, at noget kan lade sig gøre som andre ikke troede på, forklarer Mogens Weel Hansen.

Hvert år yder energiforskningsprogrammerne EFP, Elforsk og ForskEL under Energistyrelsen, Dansk Energi-Net og Energinet.dk mere end 200 mio.kr. i støtte til forskning, udvikling og demonstration af energiteknologier.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.