Borgermøder om Danmarks største havmøllepark

Ny havvindmøllepark ved Anholt giver strøm til 400.000 husstande

Den bliver blandt de allerstørste i verden og dermed den hidtil absolut største af sin art herhjemme, den nye havvindmøllepark mellem Djursland og Anholt.
Fuldt udbygget kan den levere strøm til op i mod 400.000 husstande. Det er dobbelt så stor en strømproduktion, som f.eks. den nye havvindmøllepark ved Horns Rev ud for vestkysten kommer til at producere.

Det kan alle interesserede høre mere om på de to offentlige møder, der holdes den 3. marts i forsamlingshuset på Anholt og den 4. marts i Kattegatcentret i Grenå. Begge dage starter møderne kl. 19.30.

Om kort tid begynder arbejdet med den såkaldte VVM-undersøgelse, dvs. en vurdering af vindmølleparkens virkninger på miljøet. Det er Energistyrelsen, der overordnet vil præsentere projektet, mens det er Energinet.dk, der sammen med Rambøll udarbejder VVM-redegørelsen.

- Formålet med borgermøderne er at orientere om projektet samt høre om ideer og forslag til det videre arbejde med VVM-undersøgelserne af selve havmølleparken, fortæller gruppeleder Marian Kaagh fra Energinet.dk.

Det er også Energinet.dk, der står for de anlæg, der fører strømmen i land fra hav-vindmøllerne. Dvs. en transformerplatform ude i havet, der opsamler strømmen fra den 400 MW store havmøllepark og derfra et søkabel, der fører strømmen i land. Det er endnu ikke besluttet, hvor søkablet skal føres i land på Djursland. Fra dét punkt planlægger Energinet.dk at nedgrave et 220 kV-kabel, der skal føres til Trige, hvor det forbindes til det eksisterende elnet.

- Vi håber på mange interesserede borgere på de to møder, og vi vil gerne svare på alle de spørgsmål, folk måtte have til projektet, siger Marian Kaagh.

Når VVM-fasen er gennemført vil havvindmølle-parken blive udbudt, og herefter vil det stå klart, hvem der kommer til at bygge selve havvindmøllerne. Det er planen at Danmarks hidtil største havvindmøllepark står klar til at blive taget i brug med udgangen af 2012.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.