Borgermøder om havmøllepark ved Anholt

Energinet.dk inviterer sammen med Energistyrelsen til to borgermøder i forbindelse med offentlig høring af VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for vindmøllerne ved den kommende havmøllepark ved Anholt.

Det første borgermøde finder sted i Anholt Forsamlingshus mandag den 18. januar 2010 kl. 18:30. Det andet i Kattegatcentret i Grenaa tirsdag den 19. januar 2010 kl. 18:30. Møderne er åbne for alle.

På møderne vil resultaterne af de mange undersøgelser, der ligger til grund for VVM-redegørelsen, blive præsenteret, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål til Energistyrelsen, Energinet.dk og repræsentanter fra de virksomheder, der har udført undersøgelserne.

Den offentlige høring begyndte 8. januar 2010, og sidste frist for indsendelse af høringsbemærkninger til Energistyrelsen er mandag den 8. marts 2010.

Der vil i slutningen af foråret blive arrangeret offentlige møder om anlægget på land.

FAKTA
Anholt havmøllepark bliver Danmarks største med en kapacitet på 400 MW. Den bliver i stand til at forsyne 400.000 husstande og dække 4 procent af den danske elforbrug.

Anlægget skal være klar til at producere og transportere strøm til elnettet den 1. august 2012.

Anlægget består af:
-       selve havmøllerne, som producerer strømmen
-       en transformerplatform på havet, som samler strømmen op fra møllerne
-       et søkabel på havbunden, der fører strømmen ind til land
-       en kabelstation nord for Grenaa, som forbinder søkablet med landkablet
-       et landkabel, som transporterer strømmen fra Grenaa hen over Djursland til Trige ved Århus, hvor anlægget sluttes til det eksisterende elnet.
 

Søkablet bliver verdens største med en diameter på over 26 cm i diameter og en kapacitet på 400 MW.

Landkablet bliver et 220 kilovolt vekselstrømskabel, der graves ned på hele strækningen fra Grenå til Trige.

Havmølleparken er resultatet af den energipolitiske aftale fra 2008 mellem regeringen og alle partier i folketinget på nær Enhedslisten.

Yderligere oplysninger
Jens Christian Hygebjerg, projektleder, Energinet.dk, mobil 2333 8601
Marian P. Kaagh, leder af myndighedsgruppen, Energinet.dk, mobil 2333 8688

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.