Danmark bag verdens største forsøg med elbiler

Energinet.dk's bestyrelse har i dag godkendt, at EDISON-elbilsprojektet indgår i planen for støtte fra forskningsprogrammet ForskEL i 2009. Dermed bliver Danmark hjemsted for verdens største demonstrationsforsøg med elbiler, der kører på vindkraft.

Projektet skal bidrage til at udvikle den infrastruktur, som gør det muligt at udbrede elbiler i stor skala i Danmark.

- Projektet vil levere en værdifuld viden til de løsninger, som skal bringe Danmark i spidsen for udviklingen af den infrastruktur, som er nødvendig for en massiv udbredelse af elbiler. Når elbilerne begynder at køre i demonstrationsfasen, vil projektet blive fulgt af hele verden, og vi har gode muligheder for at gøre Danmark til testland for alle verdens nye elbiler, siger forsknings- og miljøchef Kim Behnke, Energinet.dk.

Udviklingen af en infrastruktur til elbiler er nødvendig, hvis elbiler skal udbredes i stor skala. Bliver elbilerne blot "på simpel vis" koblet til elnettet, kan det betyde, at der må bygges nye kraftværker for at levere det nye strømforbrug. For at undgå det, skal der udvikles en infrastruktur med "intelligente" ladefaciliteter, som kan kommunikere med elsystemet for at aftale tidspunktet for opladningen. Elbilerne skal oplades på tidspunkter, hvor vindkraften er stor og elforbruget er lavt. På sigt vil elbilerne også kunne aflades og dermed sælge el til nettet, når elforbruget er stort, og det ikke blæser så meget.

- Elbiler bliver dermed et meget vigtigt virkemiddel til at indfri klimamålene, fordi miljøvenlig vindkraft kan reducere brugen af benzin og diesel, siger Kim Behnke.

I EDISON-projektet udvikles de tekniske løsninger, så de lokale elnet kan tåle belastningen fra opladning af elbiler, og så elbilen kan kommunikere med elnettet. Desuden udvikles et system til afregning af strømforbruget, så ejerne af elbilerne får stor fleksibilitet. Projektets demonstrationsfase vil foregå på Bornholm i 2011, hvor ca. 25 elbiler sættes i drift

Energinet.dk vil nu forhandle en kontrakt på plads med konsortiet bag projektet. Konsortiet ledes af Dansk Energi og har bl.a. følgende deltagere i projektet: DTUCET, IBM, DTURisø, Siemens, Dong Energy, Østkraft (Bornholm), Eurisco og Rittal. Projektet har således både stærke universitetskompetencer og internationale industripartnere med.

- Energinet.dk har som overordnet ansvarlig for elsystemet brug for at få mere fleksibelt elforbrug, så vindkraften kan udnyttes bedre, og så elsystemet bedre kan reguleres. En stor udbredning af elbiler vil være meget værdifuldt for robustheden i det fremtidige elsystem, hvor der frem mod 2025 ventes 50 % vindkraft, siger Kim Behnke.

Energinet.dk's ForskEL-program yder hvert år 130 mio. kr. i støtte til forskning og udvikling af miljøvenlig elproduktionsteknologier.

Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer det overordnede el- og naturgasnet i Danmark. Vi har ansvaret for forsyningssikkerheden, et velfungerende marked for el og gas samt indpasning af vedvarende energi i elsystemet. Vi støtter forskning og udvikling af miljøvenlig elproduktion, og vi udbetaler samfundets støtte til vedvarende energi. Vores omsætning er ca. 9 mia. kr., og forbrugerne betaler til vores aktiviteter via tariffer på elregningen og indirekte via gasregningen.

Kontaktinformation:
Forsknings- og miljøchef Kim Behnke, Energinet.dk, 2333 8608

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.