Danmark vært for internationalt IEA topmøde om brændselsceller

En uge før det internationale klimatopmøde begynder i København er Energinet.dk på Danmarks vegne vært for et internationalt topmøde om brændselsceller under OECD-organisationen IEA, Det Internationale Energi Agentur.

- Danmark ligger blandt verdens top 5 inden for udvikling af brændselsceller i skarp konkurrence med USA, Japan, Tyskland og Canada. Brændselsceller bliver ofte glemt mellem teknologier som vindmøller, solceller, bølgekraft og biobrændstoffer. De største aktører inden for brændselsceller i Danmark tæller virksomheder som Topsoe Fuel Cell, Risø/DTU, IRD Fuel Cells, Dantherm, Danfoss, Serenergy, H2Logic, Ålborg Universitet og Danish Power Systems, siger forskningschef Kim Behnke, Energinet.dk.

- Perspektiverne ved brændselsceller er enorme, og derfor har vi i Danmark investeret mere end 450 mio. kr. i forskning og udvikling af brændselsceller bare de seneste fire år. Her kommer de 182 mio kr. fra ForskEL-programmet, som administreres af Energinet.dk. Før brændselsceller for alvor kan kommercialiseres på verdensmarkedet er der dog fortsat en række tekniske problemer, som skal løses. Bl.a. er det afgørende, at holdbarheden forbedres og at prisen bringes ned, siger Kim Behnke.

Brændselsceller producerer elektricitet ved en kemisk omsætning af brændsler i modsætning til en forbrænding, som det sker i motorer og kedler. Energieffektiviteten i brændselsceller er en del højere end ved traditionelle forbrændingsmotorer, og der er ingen udledninger af NOx og partikler. Ofte anvendes brint som brændsel, der ved en kemisk reaktion producerer el og varme med vand og ilt som restprodukt. Nogle typer brændselsceller kan også anvende naturgas, diesel og andre brændsler.

- Udviklingen af brændselsceller har stort internationalt fokus, fordi perspektiverne for anvendelsen af brændselsceller er gigantiske, siger Kim Behnke.

Brændselsceller kan fungere som små kraftvarmeanlæg (mikrokraftvarme) til produktion af el og varme i private husholdninger og dermed erstatte oliefyr og gaskedler, og de kan anvendes til lokal kraftvarme som erstatning for eksisterende naturgasmotorer. Brændselsceller kan også bruges til nødstrømsgeneratorer, biler, strømforsyning i store lastbiler og på skibe og mange andre steder.

Energinet.dk er den danske repræsentant i IEA's executive committee for det verdensomspændende samarbejde omkring udvikling af brændselsceller.

- Vi er meget langt fremme med brændscelleteknologien i Danmark. Det skyldes, at vi er gode til at samarbejde på tværs af både faggrænser og discipliner, samt på tværs af hele værdikæden fra universiteter, over producenter til systemintegratorer, siger Kim Behnke.

- Desuden er det helt unikt, at vi i Danmark har en national strategi, som både myndigheder, virksomheder og universiteter bakker op om, og som er understøttet af et nationalt partnerskab. Desuden er forskningen i brændselsceller i Danmark blevet fremhævet som en "best practice case" for udvikling af nye teknologier, siger Kim Behnke.

IEA-mødet foregår 26. og 27. november 2009 i København.

Yderligere information:
Forskningschef Kim Behnke, Energinet.dk, tlf. 76 22 44 08.
Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel, Energinet.dk, tlf. 76 22 44 16.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.