Dansk energiforskning - nu samlet i en publikation

Fremtidens kraftværk producerer også biobrændstoffer. Sådan lyder grundideen i det perspektivrige forsknings- og udviklingsprojekt REnescience, som danske forskere er i gang med lige nu - og det er et af de mange projekter, du kan læse mere om i den netop offentliggjorte energiforskningsrapport, Energi07.

Energi07 er en ny fælles publikation, der er lavet i et samarbejde mellem Energistyrelsen, Dansk Energi, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Højteknologi-fonden, Nordisk Energiforskning og Energinet.dk. Rapporten er den første af sin art og giver det fulde overblik over samtlige forsknings- og udviklingsprojekter inden for energi i Danmark.

- Vi håber, at læseren vil sætte pris på, at der nu foreligger en samlet rapport, så man kun behøver at slå op ét sted, siger Kim Behnke, der er leder af Energinet.dk's forsknings- og udviklingssektion.

Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, der ejer og driver det overordnede el- og naturgasnet i Danmark og det ene af to danske naturgaslagre. Vi har ansvar for at opretholde forsyningssikkerheden for el og gas, og for at konkurrencen på el- og gasmarkedet kan fungere.

Derudover administrerer vi en politisk fastsat ramme på 130 mio. kr. årligt til forskning og udvikling af teknologier til miljøvenlig elproduktion, ForskEL-programmet. ForskEL støtter bl.a. REnescienceprojektet med knap 29 mio. kroner over de næste fire år.

- Der er gang i rigtig mange spændende forskningsprojekter lige nu - og der kommer hele tiden nye til. Men vi er desværre nødt til at afvise mange af dem. I 2007 modtog Energinet.dk via ForskEL-programmet ansøgninger for ca. 265 mio. kroner, som blev evalueret så højt, at de burde være indgået i puljen af ansøgninger, der kunne gå videre. Men da det beløbsmæssigt er mere end dobbelt så meget som den ramme, Energinet.dk råder over, måtte vi desværre give afslag til mange gode projekter, siger Kim Behnke.

Du kan se hvilke projekter, der slap gennem nåleøjet og få en status på alle bevilgede, igangværende og afsluttede projekter i dansk energiforskning i den elektroniske udgave af Energi07. 

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte:

Kim Behnke
Sektionschef, Miljø og PSO F&U
Direkte tlf: 7622 4408 eller 2333 8608
kbe@energinet.dk

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.