Den elektriske Storebæltsforbindelse: Byggeri ved Herslev går nu i gang

Byggekranen er kørt i stilling, og i dag mandag den 16. februar 2009 påbegyndes byggeriet af den nye omformerstation i Herslev.

Visualisering af omformerstationen i Herslev. Billedet viser stationen med bakker, men uden den planlagte beplantning

I første omgang vil 15-20 mand være beskæftiget med at støbe fundamenterne til omformerstationen. Desuden forestår der er betydeligt arbejde med at grave ud og flytte 350.000 m3 jord i forbindelse med anlægsarbejdet.

De store mængder jord er forårsaget af, at omformerstationen graves ned i forhold til det omgivende terræn. På den måde bliver byggeriet mindre synligt i området. Efterfølgende bliver jordmængderne lagt i op til 7,5 meter høje kunstige bakker rundt om omformerstationen.

Bakkerne, der beplantes, passes naturligt ind i den omgivende natur, og formålet er - igen - at mindske bygningens synlighed for det omgivende miljø.

Selve omformerstationen består af flere bygninger:

  • En ventilhal. Det er her omformningen fra vekselstrøm til jævnstrøm og omvendt sker. Hallen får en højde på 19 meter. På den ene side opstilles tre transformere.
  • En servicebygning, som får en højde på max 8,5 meter.
  • En bygning til vekselstrømsanlæg, som får en højde 8,5 meter.   
  • Et udendørs koblingsanlæg, der benyttes til at forbinde omformeranlægget med de eksisterende luftledninger. Anlægget vil bestå af samleskinner, afbrydere, adskillere/jordsluttere og måletransformere, som anbrines på stålstativer.

Omformerstationen er placeret tæt ved 400 kV-ledningen mellem Asnæsværket og Bjæverskov. Til juni er det planen at trække luftledningen ned på afspændingsmasterne i den nye station i forbindelse med et i forvejen planlagt vedligeholdelsesarbejde på strækningen.

Hele den elektriske Storebæltsforbindelse ventes at stå færdig i efteråret 2010, og den har en samlet pris på 1,3 mia. kr.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.