Elektrisk Storebæltsforbindelse på vej

Energinet.dk er i gang med forprojekt vedrørende en elektrisk forbindelse under Storebælt

Efter årtier med analyser blev der med regeringens energihandlingsplan fra forsommeren givet politisk grønt lys for at etablere en elektrisk forbindelse mellem Sjælland og Fyn. De seneste analyser viser nemlig, at der er en fornuftig økonomi i at anlægge kabelforbindelsen, som både styrker konkurrencen på elmarkedet og giver en mere robust elforsyning i Danmark.

Forprojektet skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag, som skal forelægges Energinet.dk’s bestyrelse inden den egentlige anlægsbeslutning sidst på året. I forprojektet skal der bl.a. udarbejdes tidsplan og omkostningsbudgetter for anlægsarbejdet, ligesom de økonomiske effekter af forbindelsen skal kvantificeres.

Det forventes, at forbindelsen vil kunne tages i drift senest 2010

Storebæltsforbindelsen er et af de fem transmissionsanlæg, som de nordiske systemansvarlige selskaber i en fælles analyse har peget på bør etableres for at styrke det nordiske elsystem på såvel markeds- som forsyningssiden.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.