Elforbrugere i Øst- og Vestdanmark får ens tariffer

Fra 1. januar 2011 bliver Energinet.dk’s el-tariffer ens for hele landet.

Harmoniseringen af tarifferne følger af en lovændring (L 154), som Folketinget har vedtaget.

Hidtil har tarifferne været forskellige i Øst- og Vestdanmark, bl.a. på baggrund af at de to landsdele ikke har været elektrisk forbundet. Med Den elektriske Storebæltsforbindelse, som sættes i kommerciel drift den 20. august 2010, er det politisk besluttet, at Energinet.dk's eltariffer skal være de samme i hele landet.

I praksis betyder det, at Energinet.dk's net- og systemtarif og PSO-tarif pr. 1. januar 2011 udmeldes som landsdækkende elforbrugstariffer. Net- og systemtariffen udmeldes fortsat som en årstarif, hvorimod PSO-tariffen udmeldes kvartalsvis.  

Tarifferne for 2011 udmeldes i november 2010, når Energinet.dk's budget for 2011 er godkendt.

De fælles tariffer er under forudsætning af, at klima- og energiministeren sætter lovændringen i kraft pr. 1. januar 2011.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til afdelingschef Steffen Østermark på telefon 23 33 88 88.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.