Elmarkedet i 2007: Trods stigende priser på råenergi faldt elprisen markant

I Vestdanmark faldt spotprisen gennemsnitligt 26 pct. og i Østdanmark 32 pct. i forhold til 2006.

Spotpriserne på el i de to danske prisområder faldt betydeligt fra 2006 til 2007. I Vestdanmark faldt spotprisen gennemsnitligt 26 pct. i 2007 i forhold til 2006. I Østdanmark faldt spotprisen med hele 32 pct. i gennemsnit i 2007 i forhold til 2006. Den gennemsnitlige spotpris i de danske elmarkeder i 2007 var 24,1 øre/kWh i Vestdanmark og 24,5 øre/kWh i Østdanmark. 

Trods det generelle prisfald oplevede de danske spotmarkeder en stigende variation på timeniveau og desuden væsentlige prisspidser på helt op til 7 kr./kWh i en enkelt time, hvilket var et rekordniveau i Vestdanmark. De markante prisspidser opstod i årets sidste måneder, hvor der var udfald på flere udlandsforbindelser, og det svenske eltransmissionsselskab Svenska Kraftnät ofte begrænsede kapaciteten på forbindelserne fra Sverige til Danmark. Desuden var dagene med høje prisspidser ofte karakteriseret ved en lav vindenergiproduktion og stor eksport til Tyskland. Men de danske elmarkeder oplevede i 2007 også et væsentlig højere antal timer end i 2006 med spotpriser på 0 øre. Disse priser opstod i timer med meget høj vindproduktion.     

Det generelle prisfald har været gældende i hele det nordiske marked, hvilket skyldes en betydelig forbedring af vandsituationen i Norden, idet de nordiske vandmagasiner oplevede en væsentlig højere fyldningsgrad i 2007 end i 2006. Systemprisen, som afspejler det generelle prisniveau i hele det nordiske spotmarked Nord Pool, faldt fra et gennemsnit på 36 øre/kWh i 2006 til 21 øre/kWh i 2007.

Forholdsvis høje temperaturer igennem året har desuden bidraget til at mindske efterspørgslen i Norden efter strøm til opvarmning, og dette har også bidraget til en lavere spotpris.

Den faldende udvikling i de nordiske spotpriser er opstået på trods af stigende energipriser generelt. Både olie-, kul- og gasmarkederne oplevede væsentlige prisstigninger i 2007. Kun CO2-kvote prisen faldt vedvarende igennem 2007 og endda til et niveau, hvor CO2-kvoterne sidst på året var næsten uden værdi.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.