Elmarkedet i december: Årets højeste og laveste elpris faldt i julemåneden

Mens elprisen i Vestdanmark i nogle timer i slutningen af december for første gang gik i minus, nåede elprisen i Østdanmark årets top i et par timer den 17. december

Elprisen i Vestdanmark var i december i gennemsnit 27,5 øre pr kilowatt-time, hvilket er stort set samme niveau som i november. I slutningen af december opstod negative elpriser for første gang i Vestdanmark. Årsagen var lavt forbrug, høj vindproduktion i både Vestdanmark og Tyskland og lave temperaturer, som betød, at kraftvarmeværkerne måtte køre med højt produktionsniveau for at følge med efterspørgslen efter varme.

I et par timer lørdag den 26. december nåede elprisen årets lavpunkt på omkring minus 89 øre pr. kilowatt-time i både Vestdanmark og Tyskland.  

I Østdanmark steg den gennemsnitlige elpris fra november til december med 8 øre pr kilowatt-time og nåede dermed op på et gennemsnit på 38,7 øre pr kilowatt-time. Den højere elpris i Østdanmark var forårsaget af gentagne svenske begrænsninger af de elektriske Øresundsforbindelser og højt forbrug i Sverige p.g.a. koldt vejr.

Den 17. december nåede elprisen i Østdanmark årets højeste niveau med 10,42 kr. pr kilowatt-time i to timer. Her var årsagen en kombination af udfald af kernekraftværker i Sverige og højt forbrug i Norden p.g.a. lave temperaturer.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.