Energinet.dk er i gang med at lægge højspændingskabel på Østfyn

Som en del af en ”elektrisk bro” mellem Øst- og Vestdanmark lægger Energinet.dk et højspændingskabel mellem Fraugde og Risinge Hoved

41 lodsejere mellem Fraugde øst for Odense og Risinge Hoved ved Storebælt får i løbet af efteråret lagt et stort højspændingskabel i deres jord. Kablet, som er et 600 MW jævnstrømskabel, er en del af Energinet.dk’s store anlægsprojekt, som skal sikre, at der kan sendes strøm mellem Øst- og Vestdanmark. Det kan der ikke i dag.

Arbejdet med at lægge landkablet er startet nordøst for transformerstationen i Fraugde. Kablet lægges i stykker på 900 meter, som samles med muffer. Hovedparten af kablet graves ned, men ved veje, åer og levende hegn lægges kablet i plastrør, som bores gennem jorden.

Før gravearbejdet gik i gang, har arkæologer fra Odense Bys Museer undersøgt jorden for at sikre, at vigtige historiske levn ikke går tabt.

Foruden nye landkabler på Fyn og Sjælland består Den elektriske Storebæltsforbindelse af et 32 kilometer langt søkabel i Storebælt og to omformerstationer. På Sjælland bygges der en helt ny station i Herslev ved Høng. På Fyn udvides transformerstationen i Fraugde med bl.a. et anlæg, der kan omforme strømmen fra jævnstrøm til vekselstrøm og omvendt. Dette arbejde er i fuld gang, mens byggeriet af den nye station i Herslev og udlægningen af det sjællandske landkabel først går i gang efter årsskiftet. Søkablet lægges i forsommeren 2009.

Den elektriske Storebæltsforbindelse vil gøre det nemmere og billigere at styre det danske elsystem. Det skyldes bl.a., at forbindelsen kan fordele vindmøllestrømmen, som primært produceres i Jylland, til hele landet. Desuden betyder forbindelsen, at de to landsdele kan ”låne” reserver hos hinanden. I dag er det nødvendigt med en stor ekstra kapacitet på kraftværkerne på begge sider af Storebælt for at kunne sikre elforsyningen. For samfundet giver elforbindelsen en årlig besparelse på ca. 25 mio. kr.

Den elektriske Storebæltsforbindelse, som kommer til at koste 1,3 mia. kr., bliver færdig i slutningen af 2010.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.