Energinet.dk får ny opgave af Energistyrelsen

Pr. 1. januar 2008 er det Energinet.dk, der udbetaler elproduktionstilskud til kraftvarmeværker. Energistyrelsen har valgt at flytte opgaven fra SKAT og de lokale netvirksomheder til Energinet.dk for at gøre administrationen af ordningen mere enkel.

Energinet.dk får pr. 1. januar en ny myndighedsopgave. Den årlige udbetaling af ca. 250 mio. kroner til de i alt ca. 400 elproducenter, der er omfattet af lov om tilskud til elproduktion får fremover penge udbetalt af Energinet.dk.

Hidtil har SKAT og de lokale netvirksomheder administreret ordningen, men Energistyrelsen ønsker at flytte opgaven til Energinet.dk for at forenkle administrationen.

Og det giver god mening, siger Morten Braae Nielsen, afregningschef, Måling og Afregning -El, Energinet.dk:
- Vi har bedre forudsætninger for at kontrollere, at de enkelte værker får udbetalt det tilskud de er berettiget til i forhold til produktionen, da vi i forvejen har mange oplysninger om de enkelte anlæg registeret, fortæller Morten Braae Nielsen.
 
Ordningen er dog betinget af, at EU-kommissionen fortsat finder, at tilskudsordningen er berettiget. I modsat fald ophører ordningen med årets udgang. 
 
Energinet.dk overtog 1. oktober 2007 også opgaven med at udbetale pristillæg til producenter af miljøvenlig el.

Om tilskudsordningen:
Tilskudsordningen til kraftvarmeværker er en statslig tilskudsordning, som blev oprettet i 1992 som kompensation for den opkrævede CO2-tiøre. Elproduktionen fra de ca. 400 værker, som er omfattet tilskudsordningen, er baseret på bio- eller naturgas samt affald. Værkerne producerer både elektricitet og varme, og skal for at opnå tilskud overholde krav om højeffektiv kraftvarmeproduktion.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.