Energinet.dk finansierer forskning i 400 kV højspændingskabler

Hvordan opbygger man et eltransmissionsnet med en stor andel af kabler, uden at det går ud over forsyningssikkerheden? Dette spørgsmål belyses i to ph.d. projekter, som Energinet.dk finansierer

Voksende uvilje mod luftledninger sammenholdt med det forhold, at prisforskellen mellem kabler og luftledninger er skrumpet i de seneste tre år, er baggrunden for, at Energinet.dk har valgt at finansiere to forskningsprojekter. Fra hver deres vinkel sætter forskerne fokus på de store tekniske udfordringer, der er ved højspændingskabler over lange afstande.

Det ene ph.d. projekt, som gennemføres på Aalborg Universitet, skal fokusere på at opstille detaljerede beregningsmodeller for de komponenter (kabler, luftledninger og reaktorer m.m.), som indgår i transmissionsnettet. Projektet skal endvidere give en dybdegående forståelse af de fysiske forhold, som fører til resonanser og overspændinger, der er de største udfordringer ved kabler over lange strækninger.

Det andet ph.d. projekt, som gennemføres på DTU, fokuserer på at gennemføre en række systemberegninger ved omfattende kabelanlæg i transmissionsnettet. Projektet tager i den forbindelse et konkret udgangspunkt i en delvis eller fuld-stændig kabellægning af det eksisterende og fremtidige transmissionsnet og skal belyse konsekvenserne af eksempelvis at etablere en nordlig 400 kV-ringforbindelse via Kyndbyværket samt en 400 kV-ringforbindelse på vestkysten fra Endrup til Holstebro som kabelanlæg. Hvilke tekniske udfordringer kan forudses, og kan der peges på gennemførlige tekniske løsninger? 

De to ph.d. projekter understøtter hinanden og sigter på effektivt at udnytte og sammenknytte de forskellige eltekniske kompetencer, som i dag findes på DTU og Aalborg Universitet.

- Tilsammen skal de to forskningsprojekter give os grundlaget for at opstille en teknisk forskrift for planlægning med og projektering af kabelanlæg i transmissionsnettet. Forskriften skal inkludere konkrete tiltag til at undgå resonans og overspændingsproblemer ved at etablere lange kabelanlæg, fortæller netplanlægger Martin Randrup, som er Energinet.dk’s projektleder for ph.d. projekterne.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.