Energinet.dk foreslår to-etagers designmast

Den nye 400 kilovolt højspændingsledning mellem Kassø og Tjele bliver sandsynligvis hængt op på den nydesignede Eagle-mast i to etager

Energinet.dk har nu valgt, hvilken mastetype der skal indgå i VVM-redegørelsens hovedforslag til den nye luftledning mellem Kassø og Tjele. Det bliver den såkaldte Eagle-mast i to etager.

- Ud af de to nydesignede master i tre forskellige højder, som indgik i VVM-processens første offentlighedsfase, har vi valgt Eagle-masten i to etager. Baggrunden for vores valg er de ideer og indsigelser, som indkom til miljøcentrene i Århus og Odense. Hovedparten af de borgere, som tilkendegav en holdning til masterne, gav udtryk for, at de foretrækker en relativt høj mast frem for en lav og bred mast som fx den en-etages Eagle-mast. Vi har desuden rådført os med arkitekter, kunstnere, designere og miljøeksperter, før vi bestemte os for, hvilken mast der skal indgå som hovedforslaget i VVM-redegørelsen, siger Christian Jensen, som er Energinet.dk’s projektleder på den nye højspændingsledning.

Masteskaftet på den nye mast kan produceres i enten galvaniseret stål eller corten-stål med en rødbrun overflade.

Hvilken mast, der kommer til at bære det nye dobbelte 400 kilovolt-system, vil blive besluttet i den anden offentlighedsfase i VVM-processen, som Miljøcenter Århus og Miljøcenter Odense sætter i gang i begyndelsen af 2010. I løbet af de otte uger, som offentlighedsfasen varer, vil naboer, lodsejere, kommuner m.fl. igen få lejlighed til at komme med input til planlægningen af den nye luftledning.

I forbindelse med offentlighedsfasen vil Energinet.dk rejse to fuldskala modeller af den to-etagers Eaglemast – én i corten-stål og én i galvaniseret stål. Modellerne bliver placeret enten et sted på strækningen eller ved Energinet.dk's hovedsæde i Fredericia.

Den to-etagers Eagle-mast er ca. 45 meter høj og 31 meter bred, mens H-masten, som står på strækningen i dag, er op til 35 meter høj og 24 meter bred.

Fakta om den nye luftledning
Den eksisterende 400 kilovolt luftledning mellem Kassø og Tjele er ved at være for lille til at kunne klare behovet for transport af strøm. Det er især udbygningen med vindmøller, som giver behov for en ekstra ledning ned gennem Jylland. Derfor skal der mellem Kassø og Tjele opføres en ny række master, hvorpå der kan hænges to ledningssystemer med ca. dobbelt så mange ledere ("ledninger") som på de nuværende master. Når den nye ledning står færdig, bliver den gamle fjernet.

De nye master og ledninger vil som udgangspunkt blive opført langs de nuværende. Forslag til linjeføring vil fremgå af VVM-redegørelsen, der vil blive offentliggjort i begyndelsen af 2010. På baggrund af de indmeldinger, der kommer til Miljøcenter Århus og Miljøcenter Odense under anden offentlighedsfase vil den endelige linjeføring blive valgt af miljøcentrene i foråret 2010. Ved valg af placering tages hensyn til bebyggelsesmæssige, landskabelige, kulturhistoriske og andre planlægningsmæssige interesser.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.