Energinet.dk indgår aftale om Asnæsværket

For at sikre elforsyningen i Østdanmark i tilfælde af en meget kold vinter kombineret med havarier på større elværker eller udlandsforbindelserne har Energinet.dk i dag indgået en aftale med DONG Energy om driften af Asnæsværkets blok 4.

Energinet.dk vurderer, at det ikke forventes at være muligt at hente et eventuelt effektunderskud i Sverige på grund af interne begrænsninger i det svenske transmissionsnet.  

Aftalen med DONG Energy indebærer, at Energinet.dk har råderet over Asnæsværkets blok 4 i den kommende vinter. Blokken vil dog kun blive aktiveret i situationer, hvor der forventes mangel på effekt i Østdanmark. Blokken kan i disse tilfælde beordres driftsklar på 7 dage.

I sådanne situationer vil Energinet.dk stille værkets kapacitet til rådighed for elmarkedet i henhold til de retningslinjer som er aftalt i de nordiske systemansvarlige virksomheders samarbejdsorganisation Nordel. Dette indebærer at blokkens kapacitet vil blive budt ind på elspotmarkedet til den tekniske maksimalpris svarende til 2000 €/MWh. Et eventuelt overskud ved aktivering af blokken vil blive anvendt til at reducere Energinet.dk’s tariffer.

Risikoen for sådanne situationer i Østdanmark vil kunne opstå indtil Den elektriske Storebæltsforbindelse sættes i drift om nogle år. På den baggrund har Energinet.dk igangsat et analysearbejde, der skal klarlægge eventuelt nødvendige tiltag indtil Storebæltsforbindelsen kan tages i drift.

Yderligere information:
Kontrolrumschef Ole Jan Olesen 23 33 88 30 eller markedsdirektør Lene Sonne 23 33 88 02.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.