Energinet.dk inviterer til tre borgermøder

Energinet.dk ønsker at give især de borgere, som bor i nærheden af højspændingsforbindelsen mellem Kassø og Tjele, mulighed for at høre om og tale om projektet, og få klarlagt hvilken indflydelse man som borger har i forbindelse med anden offentlighedsfase. Derfor inviterer vi til borgermøde tre steder i april.

Gram
Tirsdag den 13. april kl. 19.00-21.30
Gram Fritidscenter, Stadionvej 15, 6510 Gram

Brande
Torsdag den 15. april kl. 19.00-21.30
Brande Hallerne, Ole Bendix Vej 1, 7330 Brande

Engesvang
Onsdag den 21. april kl. 19.00-21.30
Engesvang Hallen, Dybdalsvej 3, 7442 Engesvang

På den første del af møderne vil repræsentanter fra Energinet.dk, Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus fortælle om projektet. På anden del af borgermøderne er der lejlighed til at tale med repræsentanterne om forhold, som har betydning for borgerne.

Program
Første del:
1. Velkomst
2. Baggrund og behov
3. Planlægningsprocessen og borgerindflydelse
4. Det konkrete projekt
5. Detailplanlægning og erstatninger
Anden del:
Kaffe og mulighed for at tale med repræsentanter fra planmyndighed og bygherre
Udvalg af mulige emner:
- Linjeføring hvor jeg bor
- Erstatningsforhold
- Magnetfelter og forsigtighedsprincip
- Master og ledere
- Skovbrug og luftledninger
- Kabler og luftledninger
- Naturforhold omkring linjeføringerne
- Landskaber og kulturforhold


Vel mødt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.