Energinet.dk klar til at modtage strøm fra nye havmøller på Horns Rev

De tekniske anlæg, som forbinder havmølleparken Horns Rev 2 med elnettet på land, er nu klar til at sende den CO2-fri strøm ind i elsystemet. Vindmølleparken er under opførelse, og de første møller ventes at producere strøm i slutningen af april

Nettilslutningen består af en offshore transformerplatform, som opsamler strømmen fra havmøllerne og transformerer den elektriske spænding op fra 33 til 150 kilovolt, før strømmen sendes mod land gennem et 42 kilometer langt søkabel. På land er der etableret en kabelstation i Blåbjerg Klitplantage. Fra stationen transporteres strømmen via et 56 kilometer langt landkabel til en eksisterende transformerstation i Endrup nordøst for Esbjerg. Her sættes den elektriske spænding op til 400 kilovolt, før havmøllestrømmen sendes ud i etransmissionsnettet.

- Danmark får i de kommende år endnu flere havvindmølleparker, som Energinet.dk skal slutte til elnettet. Den markante øgning med vedvarende energi kræver nye tiltag for at indpasse vindkraften i elsystemet, og Energinet.dk arbejder derfor på flere fronter for at gøre elsystemet mere robust og fleksibelt, siger divisionsdirektør Torben Glar Nielsen, Energinet.dk.

Dong Energy er i gang med at opføre de 91 møller, hvoraf de første sættes i drift i slutningen af april. Når havmølleparken er helt færdig, kan den forsyne ca. 200.000 husstande med strøm. 

Arbejdet med at bygge nettilslutningen gik i gang i foråret sidste år. Nettilslutningen af Horns Rev 2 er budgetteret til 824 mio. kr.

Færdiggørelsen af nettilslutningen markeres med et møllecruise den 4. maj, hvor Energinet.dk har inviteret de 143 lodsejere, som lægger jord til landkablet, samarbejdspartnere og leverandører på sejltur til Horns Rev 2 med DFDS-færgen Dana Sirena.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.