Energinet.dk overtager DONG Energys 132 kV højspændingsnet i Nordsjælland for 2 mia. kr.

Bestyrelserne i Energinet.dk og DONG Energy har godkendt, at Energinet.dk overtager DONG Energys regionale transmissionsnet i Nordsjælland for 2 mia. kr.

Forud for salget skal transmissionsnettet udskilles i et nyt selskab, og salget ventes derfor først endeligt gennemført efter 1. kvartal 2008.

- På kort sigt vil forbrugerne ikke opleve ændringer på deres elregning som følge af overtagelsen. Vi forventer imidlertid, at elforbrugerne over en årrække vil få kontant fordel af ejerskiftet. Dels fordi Energinet.dk er et statsligt selskab, hvor udgifter og indtægter skal hvile i sig selv, og dermed er et selskab, der ikke skal skabe overskud, og dels fordi vi forventer at kunne høste nogle samdriftsfordele ved at drive 132 kV-nettet sammen med vores 400 kV-net, siger Niels Fog, bestyrelsesformand i Energinet.dk. Energinet.dk ejer i forvejen det overordnede el- og naturgasnet i Danmark.
 
- Vores overtagelse af nettet understøtter samtidig det ønske, som et stort flertal i Folketinget har om, at el- og gasinfrastrukturen (transmissionsnettet) i Danmark skal være i offentligt eje for at sikre alle lige adgang til nettet.

Overtagelsen af det regionale elnet i Nordsjælland er en følge af DONG Energy-fusionen og sker efter elforsyningslovens §35. Loven siger, at når et selskab, der ejer et regionalt transmissionsnet, skifter ejer, skal nettet sælges til Energinet.dk.

Det regionale, nordsjællandske 132 kV højspændingsnet (det tidligere NESA-net) består af:

  • 295 km luftledninger
  • 129 km jordkabler
  • 29 transformerstationer

Der medfølger ingen medarbejdere i salget, og det er derfor aftalt, at DONG Energy i en overgangsperiode vil varetage bl.a. systemovervågningen af det regionale net.

Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer det overordnede el- og naturgasnet i Danmark samt et stort naturgaslager. Vi har ansvaret for at opretholde forsyningssikkerheden for el og gas, og for at konkurrencen på el- og gasmarkedet kan fungere. Vi har desuden ansvaret for en politisk fastsat ramme på 130 mio. kr. årligt til forskning og udvikling. Vores omsætning er ca. 8 mia. kr., og forbrugerne betaler til vores aktiviteter via tariffer på elregningen og indirekte via gasregningen.

Yderligere information
Niels Fog, bestyrelsesformand i Energinet.dk, tlf. 4030 9538.
Peder Ø. Andreasen, adm. direktør i Energinet.dk, tlf. 7622 4151.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.