Energinet.dk's årsrapport 2007 er udkommet

Årsrapporten viser en bruttoomsætning på 9.382 mio. DKK, hvilket er en stigning på 20 pct. i forhold til 2006. Stigningen hænger først og fremmest sammen med, at lavere elpriser i 2007 medførte, at Energinet.dk opkrævede højere tariffer til støtte til miljøvenlig elproduktion.

Årets resultat er på 586 mio. kr. efter skat i 2007 mod minus 170 mio. kr. i 2006.

Energinet.dk’s succes kan imidlertid ikke aflæses af bundlinjen, da virksomhedens økonomi er baseret på et hvile-i-sig-selv princip, som alene giver mulighed for at indregne nødvendige omkostninger tillagt nødvendig forrentning af egenkapitalen. En eventuel overdækning betales tilbage til forbrugerne i form af lavere tariffer, mens en underdækning opkræves hos forbrugerne gennem højere tariffer.

I 2007 overtog Energinet.dk gaslageret i Lille Torup for 2 mia. DKK og foretog investeringer i el- og gastransmissionssystemet for 915 mio. DKK. De samlede investeringsbehov for de igangværende og planlagte anlægsprojekter udgør 2,9 mia. DKK. Hertil kommer 2 mia. DKK til køb af 132 kV-nettet i Nordsjælland.

Årsrapporten er godkendt af Energinet.dk’s ejer, klima- og energiministeren, og har været forelagt virksomhedens Interessentforum til udtalelse.

Årsrapporten udsendes i uge 19. Den kan også bestilles i en trykt version her og hentes i en elektronisk version her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.