Energinet.dk's årsrapport 2008 er udkommet

Årsrapporten viser en bruttoomsætning på 8.333 mio. DKK, hvilket er et fald på 11 pct. i forhold til 2007. Faldet hænger først og fremmest sammen med, at stigende elpriser i 2008 medførte, at Energinet.dk opkrævede lavere tariffer til støtte til miljøvenlig elproduktion.  

Årets resultat er på 112 mio. kr. i 2008 mod 611 mio. kr. i 2007.

Energinet.dk’s succes kan imidlertid ikke aflæses af bundlinjen, da virksomhedens økonomi er baseret på et hvile-i-sig-selv princip, som alene giver mulighed for at indregne nødvendige omkostninger tillagt nødvendig forrentning af egenkapitalen. En eventuel overdækning betales tilbage til forbrugerne i form af lavere tariffer, mens en underdækning opkræves hos forbrugerne gennem højere tariffer.

I 2008 foretog Energinet.dk investeringer i el- og gastransmissionsanlæg for 936 mio. DKK. Frem til 2018 kommer Energinet.dk samlet til at investere godt 20 mia. DKK i udbygninger og renoveringer af el- og gastransmissionsnettene.

Årsrapporten er godkendt af Energinet.dk’s ejer, klima- og energiministeren, og har været forelagt virksomhedens Interessentforum til udtalelse.

Den trykte version af årsrapporten sendes ud i disse dage. Du kan hente en elektronisk version af årsrapporten her.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.